Окружни затвор у Зрењанину

Контакт:

Гундулићева 1а 23000 Зрењанин

Тел: 023 511 237

Електронска адреса: zrzatvor@uiks.gov.rs

 

Затвор је лоциран у градској четврти званој "Мала Америка," у строгом центру града, а у склопу зграде суда, на десној обали некадашње реке Бегеј, у непосредној близини Реформаторске цркве и "Малог моста."

Пројекат зграде суда су изградили пештански архитекти Шандор Ајнер и Ример Маркуш. Радове је извела група градитеља на челу са Хофманом Карољем, предузимачем из Будимпеште. Зграда је градена од 1906 - 1908. године и од тада су на једном месту смештени Окружни и Срески (Општински) суд и затвор.

Капацитет је пројектован за смештај 210 лица лишених слободе. Просечно бројно стање је 90 осуђених, 30 притворених и 15 кажњених у прекршајном поступку.

Зграда је двоспратна са планом у облику ћирилицног слова "ИИ" и двориштем у средини. Архитектонске линије су наглашене угаоним кулама са по три троугласта забата и високим шиљастим кровом. Чеона фасада је истурена изузимајући кровну конструкцију средишњег кубуса, који има кров у облику четвороугаоне зарубљене пирамиде. "Украс чине и дуги низови засвођених прозорских отвора који у многоме кроте монументалне размере палате, дајући јој смиреност и достојанство." (Цитат из монографије "Велики Бечкерек, Петровград и Зрењанин," Зрењанин 1995. године, издавач Градска Народна библиотека Жарко Зрењанин из Зрењанина).

У архитектонском смислу огледа се утицај пенсилванијског система, јер су пројектоване спољашње просторије дуж спољних зидова Затвора и галерије на два нивоа преко које им се приступа, али преовлађују просторије за колективни смештај, што чини мешовиту концепцију изградње затвора.

На економији установе обавља се производна делатност и то: живинарство, сточарство, рибарство, ратарство, повртарство и воћарство. У згради окружног Затвора повремено се ангажује осуђеничка радна снага на плетењу жице итд.