Казнено-поправни завод у Нишу

Контакт:

Адреса: Милке Протић бб. 18000 Ниш

Тел: 018 456 11 40

Електронска адреса: nikpz@uiks.gov.rs

 

 

Ниш, насеље Милке Протић бб. Завод се налази на западном делу Ниша, између регионалног пута Ниш-Прокупље и тока реке Нишаве. Завод је општег, а по степену обезбедења затвореног типа

У погледу историјских факата, утврђено је да је 1878. године у Нишу формиран казнени завод "Робијашница" на простору тадашње Тврђаве, а крајем Деветнаестог века одређена је нова локација на којој се Завод и данас налази. Изградња новог, модераог казнено-поправног завода почиње 1908. године.

Балкански ратови су успорили изградњу, али су ипак изграђени павиљони за смештај осуђених лица, са пратећим објектима и просторијама за чуваре. Централни део првог павиљона изграђен је до 1910. године у духу концепције заједничког издржавања казне и без могућности класификације осуђених лица. У истом Затвору издржавали су казну осуђеници мушког и женског пола, све док није одлучено да осуђене жене издржавају казну у Заводу у Пожаревцу. У то време изграђени су остали павиљони, помоћне просторије, управна зграда и радионице. За време Другог светског рата Затвором су управљали Немци, а од 16.02.1942. године, због одмазде стрељано је 600 осуђених лица. Павиљони су остали празни. Од 1944. године у Заводу су изграђена митраљеска гнезда, па је у току противавионске акције и савезничких бомбардовања добар део зграда порушен. После рата формиран је војнозаробљенички логор осуђених од стране војних судова.

Формирање Казнено-поправног завода извршено је 15.10.1945. године са пратећим прописима о раду, неком врстом претече закона о извршењу кривичних санкција. За разлику од других завода, стицајем повољних околности, сачувана је писана и фото-документација на основу које се може сагледати како је у појединим фазама конституисања изгледао овај Завод.

У три павиљона Завод располаже капацитетом за смештај 1900 лица лишених слободе. Међутим, имајући у виду опремљеност, број запослених, пратећу опрему и сл. оптималне смештајне могуцности Завода своде се на 1200 места.

Завод је организован по концепцији ирског прогресивног система, са одељењима затвореног, полуотвореног и отвореног типа и одељењем за извршење мере притвора. Просечно бројно стање је 1050 осуђених и 100 притворених лица.
Поред павиљона и "Беле куће" у Заводу постоје: болница, дом културе, школа, магацин обуће и одеће, пекара, кухиња са трпезаријом и вешерајем, посетна сала и две кућице за неконтролисану посету, индустријски погон "Делиград," котларнице, карауле и одељење притвора. Архитектонска решења су прилагођена функцији Завода, а промене у изналажењу просторних решења могу се пратити од 1949. год. до данашнјих дана.

Индустријски погон "Делиград" као део службе за обуку и упошљавање у саставу Завода има велики број делатности обухваћене у неколико сектора: металски (производња апарата за домаћинство); дрвни (производња лежајева, грађевинске столарије, шаховских гарнитура и сл.); економија (пољопривредне делатности - аграма и сточарска производња); угоститељство (мотел "Делиград" и одмаралиште на Јастрепцу); технички сервис, возни парк, грађевински сектор, наменско одељење. Формирање и рад привредне јединице је у функцији упошљавања осуђених лица, односно њихове ресоцијализације.