Окружни затвор у Суботици

Контакт:

Парк Рајхла Ференца бр. 1 24000 Суботица

Тел: 024 555 313

Електронска адреса: suzatvor@uiks.gov.rs

 

Затвор се налази се у центру Суботице недалеко од саме железничке станице. Укупна површина Затвора износи 2491,35м2.

Затвор је категорисан као установа полуотвореног типа намењена за издржавање казне до три месеца и извршење мере притвора.

Затвор у Суботици изграђен је пре више од 100 година. Наиме, Затвор датира још од 1880. године. У време Аустро-Угарске владавине припадао је жупанији Бац-Бодрог. За време Другог светског рата био је премештен у један део "Градске куће" (1945-1946), а затим враћен у зграду где се и данас налази.

По архитектури видљиво је да је зграда наменски рађена, али је примењен мешовити стил, судећи по комбинацији архитектонских решења.

Затворени део за извршење мере притвора и реализацују затвореног третмана за осуђена лица саграђен је тако да су просторије за смештај лица лишених слободе наслоњене на спољни зид Затвора којима се приступа преко галерије на два нивоа, што је карактеристика пенсилванијског стила градње, али су просторије конципиране за групни смештај. Поред ових просторија постоје просторије за индивидуални смештај, просторија за издвајање суицидалних и виолентних осуђеника, просторије за колективне активности осуђеника и сл. Спада у групу затвора који четвороугоним распоредом зграда ствара простор за шеталиште лица лишених слободе. Четвороугаону структуру не чине објекти који су у власништву Затвора, већ један део припада Секретаријату унутрашњух послова, а други цивилном стамбеном комплексу. Просечно бројно стање је 38 осуђених, 30 притворених и 10 лица кажњених у прекршајном поступку.

Поред објекта у Суботици, Окружни затвор располаже са објектима који се налазе на Палићу, Тук угарнице бб. Реч је о мањој целини са зградом бившег шоблехер салаша. Од објеката за стоку изграђени су овчарник, прасилиште, товилиште, објекат за узгој свиња, коке носиље, пластенички комплекс од 800м2.

Осуђена лица су радно ангажована на режијским пословима и економији Затвора.