Окружни затвор у Чачку

Контакт:

Цара Душана 3 32000 Чачак

Тел: 032 340 016 

Електронска адреса: cazatvor@uiks.gov.rs

 

Зграда Затвора се налази у улици Цара Душана, окружена са источне стране зградом старог Начелства, а са западне стране приватним стамбеним зградама које "излазе" на улицу Краља Петра. Са северне стране налази се зграда СУП-а Чачак, а са јужне стране налазе се стамбени објекти који "излазе" на Карађорђеву улицу.

Затвор је категорисан као установа полуотвореног типа за извршење казне затвора до три месеца и извршење мере притвора.

Према доступној историјској грађи Затвор у Чачку датира из прве половине 19 века. Садашња зграда Затвора изграђена је око 1875. године, а последња реконструкција је извршена 1995. године. Међутим, у историјском архиву наилазимо на документа која говоре да је планирана изградња Затвора већ 16. маја 1838. године. Документ под називом "Трошак пара канцеларији за грађење апсане у Књаж. Сербском Магистрату Окружја чачанског, по решењу Совјета од 16. маја 1838. године"не прецизира локацију зидања и изглед затвора, али се претпоставља да је зграда зидана на месту данашње локације Затвора, јер је грађена за потребе магистрата (суда) Окружја чачанског. Објекти у то време грађени нису били у већој мери безбедни, па се дешавало да апсеници исте проваљују и беже из њих. О томе говори и документ "Утврђивање апсане у Чачку због бегства апсеника. "Такође се из извештаја др Стевана Тренчинија, окружног физикуса (лекара) за чачански округ из 1860. године могу наћи описи услова апсане у којима бораве апсеници.

Пројектован је капацитет за смештај 60 притворених и 40 осуђених лица. Просечно бројно стање је 22 осуђена, 50 притворених и 9 кажњених у прекршајном поступку.

Зграда Затвора је у облику ћириличног слова "П," са ходницима са спољне стране, док су затворске собе окренуте ка унутрашњости, где
прозори "гледају" у шеталиште. Зграда је сазидана од чврстог материјала са 14 соба различитог капацитета (од 4 до 8 лица) и са мокрим чвором у свакој соби. Решеткама у ходнику осуденички део је одвојен од притвореничког дела. У унутрашњости затворске зграде налазе се просторије дежурае службе, матичне евиденције, као и купатила за лица лишена слободе. Са предње стране зграде налази се двориште где је уз зграду дозидан анекс који се састоји од канцеларије управника, посебне просторије и канцеларије службе за опште послове. Са јужне стране зграде налази се помоћни објекат у чијем саставу је кухиња, дневни боравак за осуђена лица, котларница, вешерај и магацин.

Окружни затвор у Чачку поседује економију у површини близу 4 ха на којој се узгајају житарице за сточну исхрану као и поврће за потребе затворске кухиње.