Окружни затвор у Краљеву

Контакт:

Војводе Путника 3 36000 Краљево

Тел: 036 316 870

Електронска адреса: kvzatvor@uiks.gov.rs

 

Затвор је категорисан као установа полуотвореног типа за извршење казне затвора до три месеца и извршење мере притвора.

Затвор је основан 1968. године од стране скупштина општина Краљево, Врњачка Бања и Рашка, за подручје које покривају ове општине.

Капацитет је пројектован за смештај 88 лица лишених слободе, а просечно бројно стање је 18 осуђених, 20 притворених и 5 кажњених у прекршајном поступку.
Затвор се налази у саставу зграде Министарства унутрашњих посла у Краљеву.