Окружни затвор у Неготину

Контакт:

Бранка Перића 9 19300 Неготин

Тел: 019 542 610

Електронска адреса: nezatvor@uiks.gov.rs

 

Окружни затвор у Неготину налази се недалеко од центра града, омеђен високим оградним зидом.

Установа је полуотвореног типа за издржавање казне затвора и извршење мере притвора. Овај Затвор постојао је пре Другог светског рата. Одлуком трију општина Неготин, Кладово и Мајданпек прераста 28.12.1971. године у међуопштински затвор, да би Уредбом о оснивању завода за извршење заводских санкција у Републици Србији категорисан као Окружни затвор у Неготину полуотвореног типа.

Планирани капацитет Затвора је за смештај 85 лица лишених слободе, а просечно бројно стање је 5 осуђених, 25 притворених и 3 кажњена у прекршајном поступку.

Зграда Затвора је наменски грађена, а касније, у неколико наврата, накнадним реконструкцијама прилагођена је санитарно-хигијенским стандардима и повећаној флуктуацији осуђених, притворених и лица кажњених у прекршајном поступку. У одељењу за извршење мере притвора постоји осам просторија за колективни смештај и једна просторија за индивидуални смештај. Просторије у којима бораве осуђена и притворена лица су довољно светле, суве и опремљене мокрим чворовима. У међувремену су изграђене три просториие за смештај осуђених лица и лица са изреченом затворском казном у прекршајном поступку, трпезарија, кухиња и магацин за смештај намирница. Управна зграда изграђена је 1944. године, као и сала за специјално физичко васпитање и обуку.