Казнено поправни завод у Крагујевцу

Контакт:

Солинска 8б 

Крагујевац Тел: 034 6195 660

Електронска адреса: kgkpz@uiks.gov.rs

 

Казнено-поправни завод у Крагујевцу спада у ред најмодернијих и најсигурнијих затвора у Србији, затвореног је типа и има капацитет за смештај 500 лица лишених слободе. Завод је отворен 15. новембра 2022. године. Цео комплекс, који се простире на површини од 22.000 квадрата, састоји се од 11 зграда - две за смештај осуђеника, кухиње, управне зграде, пријавнице, 11 шеталишта, зграде за посете и техничких просторија. Завод је грађен две године у складу са савременим стандардима Европских затворских правила и може да се пореди са најсавременијим затворима Европске уније. Завод има издвојени објекат за посете, а у централној згради се налази медицински блок са болничким собама за лакше случајеве (са ултразвуком и стоматолошком ординацијом), спортски блок са тереном за кошарку и теретаном, као и блок за едукације са радионицама за упошљавање осуђених лица.Цео комплекс је покривен са више стотина камера за видео надзор и термовизијским камерама најновије генерације. Комплекс је ограђен једним редом ограде и оградним зидом са три карауле. Собе за смештај лица су опремљене намештајем интерно произведеним у КПЗ у Нишу, Пожаревцу (Забели), Сремској Митровици, КПЗ за малолетнике у Ваљеву и КПЗ за жене у Пожаревцу, чиме су остварене милионске уштеде у буџету Републике Србије јер су на изради намештаја била ангажована осуђена лица и штићеници који су прошли обуку у наведеним установама за ове послове (обрада плочастог материјала, вариоци, кројачи…).