Нацртом наведеног закона биће обухваћене измене и допуне Закона о парничном поступку које се, између осталог, односе на достављање писмена, снимање суђења и процесну дисциплину учесника у поступку, изимајући у обзир релевантне ЕУ стандарде, праксу Европског суда за људска права и Уставног суда, као и досадашња законска и упоредно-правна решења.