Корисници услуге: Сви грађани

Надлежна служба:  Секретаријат Министарства правде

Начин подношења захтева: Образац захтева

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Рок за одговор: 15 дана

Законски оквир:  Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Информације

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ инфОвлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја за Министарство правде су:

Тања Милановић, , контакт: 011/3622-159; tanja.milanovic@mpravde.gov.rs

Милош Михајловић, контакт: 3622-159; milos.mihajlovic@mpravde.gov.rs 

Податке на Порталу еУправе Републике Србије можете погледати овде.