Окружни затвор у Смедереву

Контакт:

Трг ослобођења бр. 4 11300 Смедерево

Тел: 0264625 100

Електронска адреса: sdzatvor@uiks.gov.rs

 

Затвор је лоциран у центру града, Трг Републике бр. 4. у административном седишту Општине Смедерево.

Установа је полуотвореног типа за издржавања казне до три месеца и са затвореним одеЉењем за извршење мере притвора.

Постоје записи о постојању затвора у смедеревској тврђави за време турске владавине. И у каснијим временима у тврђави су затварани Људи. Тврђава се састоји од Малог града, саграђеног од 1428. до 1430. године и Великог града који је саграђен касније, али тачна година његове изградње није позната. Површина тврђаве износи 10.3272 ха. У Малом граду који је у почетку владавине деспота Ђурђа Бранковића био центар српске државе налазио се двор, зграде за аудијенције, становање, капела, кула за последњу одбрану и затвор. Затвор је био смештен у Малом граду у кули број 3 која се налазила заједно са кулама 2, 4 и 5 испред воденог рова.

У наредним временима затвор се "сели" на различите локације и објекте у зависности од историјских околности и бурних друштвених превирања.

У време велике експлозије муниције у смедеревској тврђави 1941. године, погинуо је велики број осуђеника који су се налазили у тврђави везани чврстим ланцима.         Притворски део налазио се у то време у згради источног крила Окружног суда у Смедереву саграђеној 1847. године. По ослобођењу 1945. године затвор је функционисао у саставу Секретаријата унутрашњих послова на данашњој локацији зграде "Парњаче." Почетком 1963. године започета је изградња зграде Секретаријата унутрашњих послова и Затвора као јединствене целине организоване у два блока, једног намењеног за потребе МУП-а, а другог за потребе Затвора. Зграда је усеЉена 1965. године. За време док је део просторија Музичке школе у улици Милоша Великог користило Министарство унутрашњих послова просторије Затвора су се налазиле у улици Маршала Тита у подруму зграде "Смедеревске банке." Из ресора МУП-а 1967. године.

Затвор прелази у ресор правосуђа. Одлуком Скупштине општине Смедерево 1978. године из састава Општинског суда, Затвор се издваја у самосталну институцију.

Капацитет установе је пројектован за смештај 108 лица лишених слободе. Просечно бројно стање је 18 осуђених, 35 притворених и 2 лица кажњена у прекршајном поступку.

У оквиру Затвора на локацији у близини ковинског моста формирана је економија на којој се врши производња хране за сопствене потребе.