Казнено-поправни завод за малолетнике у Ваљеву

Контакт:

Лознички пут бб 14000 Ваљево

Тел: 014 226 635

Електронска адреса: vakpz@uiks.gov.rs

 

Установа је лоцирана на пет километара од Ваљева на путу Ваљево-Лозница. С једне стране окружује је река Обница, а с друге шума и пропланци.
Ова установа је специјализована за извршење казне малолетничког затвора, једине кривичне санкције која се може изрећи поциниоцима кривичних дела узраста од 16 до 18 година. Казна малолетничког затвора не може бити краћа од 1 године нити дужа од 10 година.

Завод је почео са радом 1965. године, као наменски конципирана установа за одређену категорију починилаца кривичних дела. Савезни секретаријат за унутрашње послове у чијој је надлежности било извршење кривичних санкција 1959. године започиње изградњу Казнено-поправног завода за малолетнике, као специјализоване установе за третман ове категорије малолетника са територије пет некадашњих република СФРЈ, изузимајући Словенију.

Капацитет Завода је до 250 места, а просечно бројно стање је 160 осуђених и 20 притворених лица.

Сви објекти се налазе у затвореном делу Завода, осим истражног затвора и фарме смештене у селу Горња Буковица. Оваква архитектонска решења омогућила су перманентну комуникацију осуђених и запослених, јер не постоје физичка ограничења и препреке између њих. Поред павиљона за дневни боравак и спавање постоји кухиња са трпезаријом, стационар и амбуланта, кантина, дневни боравак са кафеом, дом културе са салом од 250 места, школа, апартмани за боравак у посебној просторији са брачним другом, посетна сала, просторија за верске обреде, магацини, котларница и павиљон са појачаним надзором.

У привредној јединици производе се санитарни контејнери, киосци разних типова, портирнице за потребе службе обезбеђења, покретне теренске кућице, контејнери за потребе грађевинских фирми и граничне прелазе, реквизити за уређење дечијих игралишта, све врсте услуга дрвно-прерађивачке струке, металске и грађевинске струке.