Казнено-поправни завод у Београду - Падинској Скели

Контакт: Зрењанински пут ББ 11000 Београд Тел: 011 7359 380 

Завод се налази на два километара од насеља Падинска Скела, путем према Зрењанину. Одвојен је од пута око 500 метара, и пред-ставља засебан комплекс зграда, круга и економског дела. Казнено-поправни завод у Београду-Падинска Скела је установа отвореног типа.

Установа се до 1998. године налазила у саставу Окружног затвора у Београду и функционисала је као одељење за издржавање казне за осуђена лица до једне године, без обзира на врсту кривичног дела и ранију осуђиваност. Будући да није пројектован за категорију осуђених лица који треба да издржавају казну у заводу отвореног типа, архитектонска решења су пратила захтеве за обезбеђењем и третманом криминогене структуре претходне категорије осуђених. У том смислу ви-дљиве су одвојене грађевинске целине за смештај вишеструких повратника, примарао осуђених лица и лица кажњених у прекршајном поступку.

Од 1998. године, новом организацијом казнено-поправних завода у Републици Србији установа је почела да функционише као самостални завод отвореног типа.
Капацитет установе је пројектован за смештај 150, а просечно бројно стање износи 160 осуђених лица.

Завод је ситуиран на око 37 хектара земље од којих је 7 хектара заузето објектима и економским делом, а око 30 хектара је под обра-дивим земљиштем: рибњаком, воћњацима, каналима, пластеницима и путевима. Од објеката постоје две зграде павиљона за смештај осуђених лица са припадајућом кухињом, управном зградом са дежураом службом, објектом котларнице, два објекта са радионицама различите намене (кројачка, столарска, металостругарска), објекат фарме товље-ника са простором за смештај кукуруза, објекат пушнице и магацина и објекат фарме кока носиља у чијем је склопу и хладњача као и смештајни део за осуђена лица која раде на економији Завода.

Завод производи углавном различите пољопривредне производе и то: повртарске културе, јаја, живинско, свињско месо и рибу. Такође је оспособљен за производњу и уградњу грађевинске лимарије и дела браварских послова, као и могућности да изврши део оправки аутомеханике и аутолимариjе.