Окружни затвор у Новом Пазару

Контакт:

Улица ослобођења 39а 36300 Нови Пазар

Тел: 020 311 507

Електронска адреса: npzatvor@uiks.gov.rs

 

Према доступним историјским подацима затвор у Новом Пазару постоји од половине Деветнаестог века и налазио се у новопазарској тврдави. После балканских ратова Нови Пазар постаје средиште Рашког округа са формираним затвором као институцијом са надлежношћу за територије Дежевског, Сјеничког и Штавичког среза.

Категорисан је као полуотворена установа намењена за издржавање казне затвора до три месеца и извршење мере притвора. Зграда павиљона је саграђена 1930. године у кругу тадашње зграде војне управе.

Зграда у којој су смештене канцеларије управног дела затвора саграђена је 1952. године. Затвор користи просторије у приземном делу зграде, на првом спрату се налази нижа и средња музичка школа "Стеван Мокрањац." На другом спрату се налази Историјски архив Новог Пазара. У поткровљу зграде смештен је ликовни атеље који користи више ликовних уметника из Новог Пазара.

Све три етаже Затвора су окренуте према кругу затвора, односно објекту у којем су смештена осуђена и притворена лица, што представља велики проблем у безбедносном смислу. Зграда павиљона је приземног типа, правоугаоног облика, у дворишту опасана оградним зидом висине 4м. У објекту нису физички одвојене просторије за смештај притворених и осуђених лица.

Капацитет Затвора је пројектован за смештај 80 лица лишених слободе. Просечно бројно стање је 25 осуђених и 26 притворених лица.