Казнено-поправни завод у Панчеву

Контакт:

Адреса: Баваништански пут бб 26000 Панчево

Тел: 013 215 6600 

Електронска адреса: pakpz@uiks.gov.rs

 

Казнено-поправни завод у Панчеву спада у ред најсигурнијих затвора у Србији, затвореног је типа и има капацитет за смештај 500 лица лишених слободе. Завод је отворен 1. октобра 2018. године.

Комплекс се састоји од 10 зграда укупне површине 24.000 квадрата. Централни затворски објекат има 12.500 квадрата. Завод има укупно 312 соба, укључујући самице, собе за особе са инвалидитетом и собе у болничком блоку.

Завод је грађен од маја 2016. године до маја 2018. године у складу са савременим стандардима Европских затворских правила и може да се пореди са најсавременијим затворима Европске уније. Има висок степен обезбеђења и опремљен је посебним техничким системом заштите. На улазу се налазе непробојна стакла, КД врата најновије генерације, тунел за скенирање ствари, као и просторије за ручни претрес. Цео комплекс покрива више стотина камера за видео надзор, а ограђен је двоструким редом ограде која је покривена системом термовизијских камера најновије генерације.

Оно што овај Завод издваја од других, осим система техничког обезбеђења, то је и успешно инсталиран најсавременији централни систем за надзор и управљање који је такође интегрисан у систем видео обезбеђења. Реч је о систему по коме функционишу „паметне“ зграде. Овим системом омогућено  је да имамо апсолутни надзор и софтверско управљање над свим електричним и машинским инсталацијама, хидрауличним и колским капијама, паник и оријентационим осветљењем чиме одређујемо време коришћења неког од ресурса и тиме знатно смањујемо расходе у смислу потрошње електричне енергије, воде, гаса и свих осталих ресурса.