Окружни затвор у Лесковцу

Контакт:

6. Септембар бр. 2 16000 Лесковац

Тел: 016 245 598

Електронска адреса: lezatvor@uiks.gov.rs

 

Окружни затвор у Лесковцу је установа полуотвореног типа за извршење казне затвора и извршење мера притвора.

До Другог светског рата лесковачки затвор мења локацију, а његове претече се налазе у лагумима и опскурним просторијама великих кућа у центру Лесковца.

Од 1945. године формиран је затвор у Лесковцу на нивоу среза у оквиру општинске полицијске станице, лоциране у продужетку зграде тада Општинског суда.

Зграда више не постоји тако да није познато како је изгледала. Као срески затвор, фиинкционише све до 1966. године, када је расформиран срез и он постаје затвор регионалног СУП-а све до 1968. године, када прелази под ингеренцију Општинског суда у Лесковцу. Јануара 1971. године на основу одлуке СО-Лесковац издваја се из састава Општинског суда у Лесковцу и формира се као самосталан орган на адреси на којој се и данас налази.

Јануара месеца 1977. године одлуком Владе Републике Србије прелази у надлежност правосуђа Србије.

Отворено одељење Затвора пројектовано је за 220 места, затворено одељење 80 места, одељење притвора 50 места. Просечно бројно стање је 170 осуђених, 10 притворених и 7 кажњених лица у прекршајном поступку.
Окружни затвор у Лесковцу чине објекти специјалне намене, а грађени су следећим редом:

1969. год. направљен је "Стари павиљон" капацитета 30 места (затворено одељење)
1977. године направљен је павиљон са максималним обезбеђењем (тзв. "павиљон истраге").
1980. године изграђен је "Нови павиљон" капацитета 220 места и представља отворено одељење Затвора.

1978 до 1983. године формирана је економија за узгој стоке.
У Затвору постоје одговарајуце занатске и радионице за радне, окупационе, терапијске и уметничке активности.