Специјална затворска болница у Београду

Контакт:
Бачванска бр. 14а 11000 Београд

Информације и бројеви телефона

Секретарица                                                                                   

телефон: 011-3813-601                                                                                                           

тел/фаx:  011-2404-013                       

E-mail: bgbolnica@uiks.gov.rs

Време позивања радним даном у периоду од 7.30 до 14.30 часова

Информације о посетама и пакетима за лица лишених слободе                               

телефон: 011-3813-614

Време позивања радним даном у периоду од 08.00 до 14.00 часова

E-mail: poseteszb@uiks.gov.rs

Одсеци и групе:

Одсек за спровођење мере обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи                                                                                         

телефон: 011-3813-660

Време позивања понедељком, уторком, средом и четвртком у периоду од 13.00 до 14.00 часова

Одсек за спровођење мере обавезног лечења алкохоличара и наркомана

телефон: 011-3813-685

Служба за третман                                                            

телефон: 011-3813-626

Време позивања петком у периоду од 11.00 до 13.00 часова

Одсек за лечење лица лишених слободе са менталним поремећајима и судско психијатријско вештачење

телефон: 011-3813-690

телефон: 011-3813-691

Време позивања уторком и петком у периоду од 13.00 до 14.00 часова

Група „Г“ за судско психијатријско вештачење

Тел/фаx: 011-2404-233

Време позивања радним даном у периоду од 11.00 до 13.00 часова

Одсек за лечење соматских болести лица лишених слободе са дијагностиком

Телефон: 011-3813-695

Време позивања уторком,средом и четвртком у периоду од 12.00 до 13.00 часова

Апотека СЗБ

Телефон: 011-3813-655

Време позивања радним даном у периоду од 08.00 до 14.00 часова

 

Специјална затворска болница  је установа затвореног типа у коју се упућују лица према којима су изречене мере безбедности: обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног психијатријског лечења и чувања алкохолицара и наркомана, лица према којима је у прекршајном поступку изречена иста заштитна мера, лица упућена ради психијатријског испитивања према којима је одређен притвор или се налазе на издржавању казне затвора и оболела лица којима је одређен притвор.

Специјална затворска болница  основана је актом Републичког Извршног већа од 09.04.1969. године и била је намењена лечењу лица из затвора са територије бивше Југославије, чијим распадом покрива територију Србије и Црне Горе.

Болница је намењена за лечење свих лица која су тако оболела да им је потребно болничко стационамо лечење, односно сва лица чије лечење превазилази могућности лечења у амбулантама затвора или казнено-поправних завода. То подразумева болничко лечење у току истражног поступка, издржавања казне у казнено-поправним заводима, као и лечење лица којима је од стране суда изречена мера обавезног чувања и лечења. У ову последњу категорију спадају лица којима је од стране суда изречена мера обавезног лечења и чувања, због психијатријског обољења, алкохолизма или наркоманије. Поред ових основних делатности у овој установи постоји и одељење за тимско судско медицинско-психијатријско вештачење.
Капацитет болнице је пројектован за смештај око 400 болесника, а њихов број се пење до 560, са тенденцијом сталног раста.

Основна делатност установе се одвија у оквиру следећих одељења и то: два намењена лечењу лица којима је изречена мера обавезног психијатријског лечења и чувања, Одељење за лечење лица којима је изречена мера обавезног лечења од наркоманије, Акутно неуропсихијатријско одељење на коме се лече лица која су психијатријски оболела у току истражног поступка или у току издржавања казне, Интерно (соматско) одељење на коме се лече лица од соматских болести, оболела у току истражног поступка или у току издржавања казне и Одељење за неуропсихијатријско судско-медицинско вештачење.

Болеснике са тешким соматским обољењима којима је неопходно високоспецијализовано лечење или операција, ова установа упућује у градске здравствене установе где организује и нихово чување.