Окружни затвор у Врању

Контакт:

Цара Душана бр. 1 17000 Врање

Тел: 017 417 990 

Електронска адреса: vrzatvor@uiks.gov.rs

 

Окружни затвор у Врању је установа полуотвореног типа за издржавање казне затвора до три месеца, изречене казне затвора у прекршајном поступку и извршење мере притвора.

Капацитетет је пројектован за смештај 60 осуђених и 50 притворених лица. Просечно бројно стање осуђених је 30, притворених лица 25, и 17 кажњених у прекршајном поступку.

Окружни затвор у Врању чини један објекат који се састоји од управног дела и две целине за смештај осуђених и притворених лица. Управни део састоји се из просторија за смештај административних радника, као и просторија за смештај и боравак службе за обезбеђење и опреме.

У Затвору за потребе лица лишених слободе постоји затворска библиотека са преко 550 наслова, здравствена амбуланта, теретана, ТВ-сала итд. Део Затвора за смештај осуђених лица сатоји се из просторија за спавање, санитарних чворова и просторија за дневни боравак и обедовање.