Казнено-поправни завод у Шапцу

Контакт:

Стевана Првовенчаног бб 15000 Шабац

Тел: 015 370 089 

Електронска адреса: sakpz@uiks.gov.rs

 

Завод се налази на девет километара од градског језгра, поред локалног пута Шабац - Радовашница, у оквиру приградског насеља Шипурске ливаде.
Казнено-поправни завод у којем се издржава казна затвора до једне и једна година, а изузетно до три године за примарно осуђене.

После Другог светског рата установа функционише у оквиру Секретаријата унутрашњих послова, а од 1968. године као установа у оквиру Општинског суда у Шапцу. Од 1974. године постаје међуопштински затвор, а од 1995. године функционише као самостална установа при Министарству правде Републике Србије. Уредбом Владе Републике Србије о оснивању завода за извршење заводских санкција у Републици Србији 1998. године установа добија статус казнено-поправног завода отвореног типа.

Капацитет Завода пројектован је за смештај 180 осуђених и 80 притворених лица. Просецно бројно стање је 90 осуђених, 48 притворених и 7 кажњених у прекршајном поступку.

Зграда за извршење мере притвора је изграђена 1974. године, а 1990. године су завршени радови на реконструкцији постојеће и изградњи зграде за смештај осуђених лица, чиме је постигнута јединствена архитектонска целина. За обављање свакодневних активности осуђеницима је на располагању трпезарија са 70 места, библиотека, која поред шест дневних часописа нуди 3.000 наслова одабраних дела домаће и стране књижевности, спортски терен за мали фудбал и одбојку, шеталиште са телефонском говорницом, амбуланта уз стално ангажовање медицинског техничара и радно ангажовање лекара, комфоме собе, заједничке просторије и други објекти и садржаји третмана који овај Завод чине модерном установом за ресоцијализацију осуђеника.

Дворишни простор и обрадиве површине чине физичку целину, а у ограђеном крагу установе су и објекти заводске економије. Установа располаже сопственом инфраструктурном рнрежом, која јој омогућује да функционише као независна целина.

Завод нема регистровану привредну јединицу, али располаже са 24 хектара обрадиве земље, чијом обрадом се стварају могућности за снабдевање заводске кухиње неопходним намирницама, а остварени вишкови се продају на отвореном тржишту.

Завод нема регистровану привредну јединицу, али располаже са 24 хектара обрадиве земље, чијом обрадом се стварају могућности за снабдевање заводске кухиње неопходним намирницама, а остварени вишкови се продају на отвореном тржишту.