Kазнено поправни завод у Ћуприји

Контакт:

Адреса: Данила Димитријевића 7а 35230 Ћуприја

Тел: 0358470 234

Електронска адреса: cukpz@uiks.gov.rs

Казнено-поправни завод у Ћуприји се налази у средини горњег Поморавља које почиње од Сталаћа, а завршава се у близини Смедерева, односно на путу Београд-Ниш, на удаљености око 150км од Београда. Казнено-поправни завод налази се на десној обали Велике Мораве, на путу Ћуприја-Јагодина, поред моста који раздваја два града.

Према историјским сазнањима затвор у Ћуприји основан је у време владавине Милоша Обреновића, када су осуђена лица упућивана на рад на пољопривредном добру Добричево. Објекат капацитета за смештај око 80 лица, саграђен је средином Деветнаестог века, тачније 1852. године у време Милоша Обреновића. Из Правила о домаћем реду апсанског заведења у Пожаревцу сазнајемо да је казнени завод из Ћуприје премештен у Пожаревац 1865. године, али нема података како је овај завод изгледао.

Објекат за смештај осуђених лица, дограђен је после Другог светског рата, а управна зграда са просторијама за дневни боравак осуђених лица изграђена је 1980. године. Сматра се да је локација тзв. "старог затвора" са извесном доградњом била на истом месту где се сада налази затворено одељење Завода. Као такав, затвор је функционисао до Другог светског рата. Након Другог светског рата, од 1944. године, затвор је једно време обављао своју фиинкцију у оквиру тадашњег СУП-а, а касније наставио са радом у оквиру Општинског суда у Ћуприји. Почев од 1974. године, затвор се издвојио из састава суда и отпочиње рад као самостална установа за извршење кривичних санкција. У том периоду затвор носи назив "Међуопштински затвор - Ћуприја." Уредбом о оснивању завода за извршење заводских санкција у Републици Србији 1998. године, основан је завод отвореног типа као Казнено-поправни завод у Ћуприји.

Казнено-поправни завод у Ћуприји има више организационих и грађевинских целина, а за смештај осуђених лица поседује две локације. На локацији тзв. "стари део" Завода смештајни капацитети за осуђена лица износе 70 места, а за притворена лица 90 места. На локацији "Ада" налази се нови објекат за смештај 180 осуђених лица укупне корисне површине 1.500м2. Овај објекат је отвореног типа и према њему је цела установа категорисана као казнено-поправни завод отвореног типа. Објекат је изграђен у савременом стилу са великим стакленим површинама на прозорима без решетака, просторијама пуним светла и свежег ваздуха и добром комуникационом инфраструктуром и неопходном опремом за предвиђене садржаје програма поступања. Објекат је завршен 1998. године и стављен у функцију 2001. године. Просечно бројно стање је 200 осуђених и 40 притворених лица.

У Казнено-поправном заводу организује се обука и рад осуђених лица у одељењу дрвнопрерађивачких послова, занатских послова и у одељењу пољопривреде. У одељењу за прераду дрвета организована је производња палета, резане грађе и услужно резање. Занатски послови обухватају производњу металне галантерије. Пољопривредна производња организована је на површини од 25 хектара. Од ратарских култура заступљене су пшеница, кукуруз, детелина, целокупан асортиман поврћа. У сточарству - тов свиња, тов бројлера, производња конзумних јаја, производња млека и млечних производа, производња хумуса и др.