Од 1. јануара 2014. године у Србији је почела да функционише нова мрежа судова, која подразумева нову организацију судова опште и посебне надлежности.

Судови опште надлежности су основни, виши, апелациони и Врховни касациони суд.

Судови посебне надлежности су привредни судови, Привредни апелациони суд, прекршајни судови, Прекршајни апелациони суд и Управни суд.

Мрежу судова можете погледати на следећем линку