Окружни затвор у Новом Саду

Контакт:

Пролетерска 16а 21000 Нови Сад

Тел: 0216411 555

Електронска адреса: nszatvor@uiks.gov.rs

 

Нови Сад, насеље Клиса, на крају града, ул. Пролетерска 16а. Затвор је полуотвореног типа.

Затвор у Новом Саду основан је почетком Двадесетог века века са седиштем у Дунавској улици, а зграда је била повезена са зградом суда. Затвор је 1986. године дислоциран на Клису, садашњу адресу. Дотадашња зграда затвора у центру града постаје Архив Војводине. У тој згради је остао део затворског зида као историјски споменик. Оснивач Затвора је Скупштина града Новог Сада.

Мада је категорисан као окружни затвор полуотвореног типа у архитектонском смислу представља затворени тип установе. Иза високих бетонских оградних зидова са караулама и интегралним системом видео надзора смештена су два слична објекта - један за извршење мере притвора и други за издржавање казне. Унутар затвореног дела затвора смештени су пратећи објекти: црква саграђена 2003. године, одељење за лечење лица лишених слободе, погон за израду производа од картона и други објекти и садржаји за упошљавање осуђених лица, док се ван овог добро обезбеђеног круга налази погон за израду бетонских елемената и бетонске галантерије и објекти за узгој стоке и живине. Мада по степену обезбеђења и изгледу подсећа на казненопоправни завод затвореног или строго затвореног типа, ипак је по режиму, организацији, атмосфери, систему погодности и другим параметрима реч о установи полуотвореног типа.

Капацитет одељења за извршење мере притвора пројектован је за смештај 164 лица и одељења за издржавање казне 140 лица, што укупно износи 304 места за смештај лица лишених слободе. Просечно бројно стање је 143 осуђена лица, 180 притворених и 20 кажњених у прекршајном поступку.

У оквиру Затвора функционише привредна јединица "Нови путеви" у чијем је саставу погон бетоњерке, погон картонаже и економија. Поред активности и радног ангажовања у привредној јединици осуђена лица се упошљавају у радним организацијама у граду.