Podaci o dodatnim izvorima finansiranja za 2018. godinu

Projekat 5007 – Rekonstrukcija i adaptacija objekta „PALATA PRAVDE“ u Beogradu

 

Izvor finanasiranja   11 – Primanja od inostranih zaduživanja

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

511

Zgrade

i građevinski objekti

250.000.000,00

 

78.122.840,04

512

Mašine i oprema

16.599.000,00

 

0,00

UKUPNO:

266.599.000,00

 

78.122.840,04

Programska aktivnost  0006 – Proces evropskih integracija i normativna podrška radu pravosuđa

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

10.000.00,00

 

198.364,45

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

62.900.000,00

 

16.798.571,75

512

Mašine i oprema

3.000.000,00

 

0,00

UKUPNO:

75.900.000,00

 

16.996.936,2

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

1.000.000,00

 

0,00

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

7.000.000,00

 

1.114.141,58

UKUPNO:

8.000.000,00

 

1.114.141,58