El. pošta: kontakt@mpravde.gov.rs 

 

Maja Popović, ministar pravde, rođena je 17. marta 1972. godine u Beogradu. 

Osnovnu školu završila je u Beogradu, a srednju školu u Španiji – na engleskom koledžu Baleares international school, gde se nastava održavala na španskom i engleskom jeziku, gde je bila đak generacije.

Pravni fakultet u Beogradu upisala je 1989. godine i isti završila u roku, u 21. godini. Te godine bila je najmlađi svršeni student na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Pravosudni ispit položila je 1996. godine u Ministarstvu pravde Republike Srbije.

Diplomske akademske studije Master na Pravnom fakultetu u Novom Sadu položila je sa prosečnom ocenom 9.80 i stekla stručno zvanje Diplomirani pravnik Master.

Od 1994. do 1995. godine radila je kao advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Vesne Kušić, nakon čega je do 1998. godine radila kao sudijski pripravnik i sudijski saradnik u Okružnom sudu u Beogradu.

Maja 1998. godine, u svojoj 26. godini, izabrana je za sudiju Prvog opštinskog suda u Beogradu,  kao najmlađi sudija ikada izabran u našoj zemlji. Postupala je kao istražni sudija i kao predsednik veća u građanskom odeljenju.

Od 2000. do 2012. godine radila je kao advokat u sopstvenoj Advokatskoj kancelariji. Zastupala je pravna i fizička lica u svim materijama pred redovnim i trgovinskim sudovima, u krivičnim, trgovinskim, građanskim i vanparničnim predmetima. Branila je okrivljene u predmetima visokotehnološkog kriminala, kao i u predmetima pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal.

Od 2012. do 2014. godine bila je zaposlena u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć, kao pomoćnik direktora za nemedicinske poslove.

Od oktobra 2014. godine bila je zaposlena u Bezbednosno-informativnoj agenciji, gde je bila raspoređena u upravi za međunarodnu saradnju – odeljenje za kontakte sa stranim bezbednosno-obaveštajnim službama i institucijama - grupe Amerika i Evropa, kao glavni inspektor.

Nakon toga je raspoređena u Upravu za ljudske resurse, sistemsko pravne, imovinske i stambene poslove, na mesto načelnika odeljenja za sistemsko pravne, normativne,  imovinsko pravne i stambene odnose.

Od avgusta 2015. godine raspoređena je na mesto šefa kabineta direktora Bezbednosno-informativne agencije, a od februara 2018. godine na mesto savetnika direktora Bezbednosno-informativne agencije. Od oktobra 2020. godine je raspoređena na mesto specijalnog savetnika direktora Bezbednosno-informativne agencije.

Govori engleski, španski , italijanski i francuski jezik.

Položila je TOEFL ispit znanja engleskog jezika – najviši nivo znanja engleskog jezika za osobe sa neengleskog govornog područja.

Udata je i majka dvoje maloletne dece.