Ovde možete pogledati kompletan spisak usluga koje su u nadležnosti Ministarstva pravde. 

Podaci o uslugama koje Ministarstvo pravde, u okviru svog zakonom utvrđenog delokruga, neposredno pruža zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, kao i postupak radi pružanja usluga takođe je sadržan u Glavi VII Informatora o radu.

Rezultati rada utvrđeni delokrugom i opisom poslova iz Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pravde prikazani su u godišnjem Izveštaju o radu Ministarstva pravde, koji je dostupan na veb sajtu ovog ministarstva u delu „Izveštaji o radu“.  

Za sve detaljnije informacije o proceduri podnošenja zahteva za dobijanje neke od usluga navedenih u desnom padajućem meniju, možete se obratiti Kontakt centru Ministarstva pravde. 

Telefon: 011 / 7858 000 

SMS:  065 / 9858 000

El. pošta: kontakt@mpravde.gov.rs