Državni organi, organizacije i pravna lica koje sprovode obuke za posrednike

Evidencija državnih organa, organizacija i pravnih lica kojima je izdata dozvola za sprovođenje obuke za posrednike

Informacije o uslovima za izdavanje dozvola za sprovođenje programa obuka za posrednike možete pogledati ovde

Informacije o planiranim obukama za posrednike u narednom periodu možete pogledati ovde

PARTNERI ZA DEMOKRATSKE PROMENE SRBIJA

Svetozara Markovića 9, Beograd

Kontakt tel:      011/3231-551

E-mail:               office@partners-serbia.org

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00435/2015-22 od 26.05.2015. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-         Porodična medijacija   

Rešenje broj: 740-09-00435/2015-22 od 26.05.2015. godine         

 

-         Medijacija u slučajevima diskriminacije                      

Rešenje broj: 740-09-00435/2015-22 od 26.05.2015. godine

 

-         Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu - mobinga                     

Rešenje broj: 740-09-00435/2015-22 od 26.05.2015. godine

 

-         Napredne veštine komunikacije i pregovaranja             

Rešenje broj: 740-09-00435/2015-22 od 26.05.2015. godine

 

 

 

CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE

Karla Lukača 9, Beograd

Kontakt tel:       011/288-2744; 065/288-2744; 065/606-1606

E-mail:                office@medijacija.rs, konstruktivni@yahoo.com

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 26.05.2015. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-         Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja         

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 10.07.2015. godine

 

-         Posredovanje u privrednim sporovima    

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 10.07.2015. godine

 

-         Posredovanje u rešavanju potrošačkih i sporova u turizmu                 

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 10.07.2015. godine

 

-         Trening za trenere osnovne obuke za posrednike            

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 10.07.2015. godine

 

-         Medijacija u stečajnom postupku               

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 19.05.2017. godine

 

-         Posredovanje u rešavanju sporova javnih ličnosti                    

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 18.11.2019. godine

 

-         Posredovanje u rešavanju porodičnih sporova                 

Rešenje broj: 740-09-00366/2015-22 od 18.11.2019. godine

 

 

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT MNG CENTAR D.O.O

Višnjički venac br. 27, Beograd

Kontakt tel:        011/3284-269; 011/3284-761

Telefon/faks:       011/3284-485

E-mail:                 office@mngcentar.com  

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00963/2015-22 od 07.10.2015. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-         Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu (mobinga)                     

Rešenje broj: 740-09-00963/2015-22 od 07.10.2015. godine

 

-         Pregovaranje i medijacija u socijalnoj zaštiti

Rešenje broj: 740-09-00963/2015-22 od 07.10.2015. godine 

 

 

NACIONALNO UDRUŽENJE MEDIJATORA SRBIJE

Ul. Ćirila i Metodija br. 2A/25, Beograd

011/3830-010; 063/100-8000;

Telefon/faks: 011/3830-011

E-mail: office@nums.rs

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00996/2015-22 od 19.10.2015. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-         Napredne veštine posredovanja - medijacije                  

Rešenje broj: 740-09-00996/2015-22 od 19.10.2015. godine

 

JP „SLUŽBENI GLASNIK“

Jovana Ristića br. 1, Beograd

Kontakt tel:        011/3060-527; 011/3060-331; 011/3060-533

Telefon/faks:      011/3060-376

E-mail: seminar@slglasnik.com; marketing@slglasnik.com  

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00760/2015-22 od 05.01.2016. godine

 

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-         Rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova                     

Rešenje broj: 740-09-00760/2015-22 od 05.01.2016. godine

 

-         Medijacija u porodičnim sporovima                   

Rešenje broj: 740-09-00760/2015-22 od 13.02.2019. godine

 

-         Zlostavljanje na radu - mobing                   

Rešenje broj: 740-09-00760/2015-22 od 13.02.2019. godine

 

 

 

 

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA – UNIVERZITET U BEOGRADU

Jove Ilića br. 165, Beograd
Kontakt tel:    011/3092-999; 011/3092-806;063/8675-733
E-mail:  tamara.dzamonja@gmail.com

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-01272/2015-22 od 18.01.2016. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-         Medijacija u porodičnim sporovima       

Rešenje broj: 740-09-01272/2015-22 od 18.01.2016. godine

 

-         Posredovanje između žrtve (oštećenog) i prestupnika (učinioca)      

Rešenje broj: 740-09-01272/2015-22 od 18.01.2016. godine

 

-         Napredne veštine posredovanja    

Rešenje broj: 740-09-01272/2015-22 od 18.01.2016. godine

 

 

 

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

Terazije br. 41, Beograd
Kontakt tel:           011/2184-030
Telefon/faks:      011/2183-276

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-01204/2015-22 od 05.02.2016. godine

 

ADR PARTNERS D.O.O.

Bulevar Mihajla Pupina br. 6,

Poslovni centar Ušće, 19 sprat, Novi Beograd
Kontakt tel:           011/3231-551; 011/3231-552
Faks:                    011/3231-553

 

·         za sprovođenje osnovne obuke 

 

Rešenje broj: 740-09-00017/2016-22 od 05.02.2016. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-         Razvoj prakse i upravljanje predmetima u postupku posredovanja

(case management)      

Rešenje broj: 740-09-00017/2016-22 od 05.02.2016. godine

 

-         Posredovanje u privrednim sporovima                

Rešenje broj: 740-09-00017/2016-22 od 05.02.2016. godine

 

-         Posredovanje u imovinskim sporovima    

Rešenje broj: 740-09-00017/2016-22 od 05.02.2016. godine

 

-         Napredne veštine pregovaranja u privredi                    

Rešenje broj: 740-09-00017/2016-22 od 05.02.2016. godine

 

-         Stručno usavršavanje - Medijacija u privredi - od destruktivnog konflikta do konstruktivnog rešenja          

Rešenje broj: 740-09-00048/2018-22 od 26.10.2018. godine

 

 

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Resavska br.  13-15, Beograd

Kontakt tel: 011/3300-900; 011/3304-539

E-mail: info@pks.rs

 

·         za sprovođenje osnovne obuke 

 

Rešenje broj: 740-09-00574/2016-22 od 15.11.2016. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-         Posredovanje u privrednim sporovima

Rešenje broj: 740-09-00574/2016-22 od 06.05.2019. godine

 

-         Sporazumno finansijsko restrukturiranje                      

Rešenje broj: 740-09-00574/2016-22 od 15.11.2016. godine

 

 

 

NARODNA BANKA SRBIJE

Kralja Petra 12, Beograd

Kontakt tel:  011/333-8251

E-mail: edukacija@nbs.rs

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00464/2017-22 od 19.10.2017. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-         Posredovanje u spornim odnosima između korisnika finansijskih usluga i davalaca finansijskih usluga 

Rešenje broj: 740-03-00464/2018-22 od 19.10.2017. godine

 

 

UDRUŽENJE „MREŽA MEDIJATORA MEM“

Ul. Stjepana Filipovića 29, Beograd

Ul. Nušićeva 12a, Beograd

Kontakt tel:     060/70-80-988    063/475-253

E-mail:  officemedijacija@gmail.com

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00545/2015-22 od 18.12.2017. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

-         Stručno usavršavanje - Značaj Zakona o  izmenama i dopunama zakona o sudskim taksama     

Rešenje broj: 740-09-00107/2018-22 od 21.12.2018. godine

 

-         Mapiranje interesa i prokviravanje        

Rešenje broj: 740-09-00545/2017-22 od 21.05.2018. godine

 

-         Izbor praktične strategije rada u posredovanju - medijaciji               

Rešenje broj: 740-09-00545/2017-22 od 21.05.2018. godine

 

 -         Upravljanje snagom uticaja, radi posvećivanja strana procesu medijacije

Rešenje broj: 740-09-00545/2017-22 od 12.05.2020. godine

 

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE

Dečanska broj 13, Beograd

Kontakt tel: 011/3239-072

E-mail: a.k.srbije@gmail.com; office@aks.org.rs  

  

·         za sprovođenje osnovne obuke 

 

Rešenje broj: 740-09-00046/2018-22 od 22.10.2018. godine

 

INSTITUT ZA EKONOMSKU DIPLOMATIJU

Prerevica broj 168, Zemun

Kontakt tel: 011/307-7612      011/307-7613

E-mail: ied.bg@mts.rs

 

·         za sprovođenje osnovne obuke 

 

Rešenje broj: 740-09-01031/2018-22 od 04.01.2019. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-         Posredovanje u privrednim sporovima    

Rešenje broj: 740-09-01031/2018-22 od 04.01.2019. godine

 

-         Posredovanje u oblasti bankarstva, osiguranja i lizinga                      

Rešenje broj: 740-09-01031/2018-22 od 04.01.2019. godine

 

-         Hapredne veštine medijatora – NLP tehnike     

Rešenje broj: 740-09-01031/2018-22 od 04.07.2019. godine

 

-         Trening za trenere osnovne obuke 

Rešenje broj: 740-09-01031/2018-22 od 04.07.2019. godine

 

-         Posredovanje u oblasti rešavanja radnih sporova          

Rešenje broj: 740-09-01031/2018-22 od 10.10.2019. godine

 

 

 

 

Nacionalni centar za posredovanje u rešavanju sporova

Balkanska broj 18, Beograd

Kontakt tel:         011/328-5272

                mob.tel: 063/1718-199

E-mail: info@ncpurs.rs

 

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00036/2018-22 od 24.01.2019. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-         Posredovanje u oblasti mikroekspresije i njihova primena u procesima medijacije - napredna komunikacijska veština     

Rešenje broj: 740-09-00036/2018-22 od 05.07.2019. godine

 

-         Posredovanje u oblasti neverbalna komunikacija u procesima medijacije - napredna komunikacijska veština                     

Rešenje broj: 740-09-00036/2018-22 od 05.07.2019. godine

 

-         Posredovanje u oblasti „Koučing stav i način razmišljanja kao važan preduslov procesima medijacije – napredna veština“    

Rešenje broj: 740-09-00036/2018-22 od 02.10.2019. godine

 

-         Posredovanje u oblasti zlostavljanja na radu – mobinga

Rešenje broj: 740-09-00036/2018-22 od 02.10.2019. godine

 

-         Posredovanje u slučajevima vršnjačkog nasilja

 

Rešenje broj: 740-09-00036/2018-22 od 02.10.2019. godine

 

 

INSTITUT ZA MEDIJACIJU, PREGOVARANJE I JAVNE POLITIKE

Mite Ružića broj 3, Novi Sad

Kontakt tel: 062/2233-63

E-mail: office@medijator.org     

  

·         za sprovođenje osnovne obuke 

 

Rešenje broj: 740-09-01022/2018-22 od 31.01.2019. godine

 

·         za sprovođenje specijalizovane obuke:

 

-         Posredovanje u sporovima iz oblasti intelektuarlne svojine

Rešenje broj: 740-09-01022/2018-22 od 28.08.2019. godine

 

ADVOKATSKA KOMORA VOJVODINE

Zmaj Jovina broj 20/I, Novi Sad

Kontakt tel: 021/529-459

E-mail: ak.vojvodine@gmail.com

 

·         za sprovođenje osnovne obuke 

 

Rešenje broj: 740-09-00062/2019-22 od 11.04.2019. godine

 

 

FORUM SUDIJA SRBIJE

Kneza Višeslava broj 134/17, Beograd

Kontakt tel: /

E-mail: forum.sudija@gmail.com

  

·         za sprovođenje osnovne obuke

 

Rešenje broj: 740-09-00904/2019-22 od 08.10.2019. godine

 

CENTAR ZA MEDIJACIJU, DETEKCIJU LAGANJA I NEVERBALNU KOMUNIKACIJU

Rajka od Rasine br. 11, Beograd

Kontakt tel: 065/8017004; 063/318141

E-mail: medijacijakomunikacija@gmail.com

·       za sprovođenje osnovne obuke 

Rešenje broj: 740-09-01224/2019-22 od 18.02.2019. godine

·        za sprovođenje specijalizovane obuke:

-          Pregovaranje i pregovaračke veštine u medijaciji

Rešenje broj: 740-09-01224/2019-22 od 28.04.2019. godine

-          Medijacija u školi

Rešenje broj: 740-09-01224/2019-22 od 28.04.2019. godine

-          Kako uveriti klijenta da prihvati postupak medijacije

Rešenje broj: 740-09-01224/2019-22 od 28.04.2019. godine

-          Neverbalna komunikacija u medijaciji  

Rešenje broj: 740-09-01224/2019-22 od 28.04.2019. godine

 

AKADEMIJA ZA MEDIJACIJU I DIJALOG

Vojvode Vlahovića br. 39F, Beograd

Kontakt tel: 064/2999 939

E-mail: mediationdialogueacademy@gmail.com

·         za sprovođenje osnovne obuke 

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 08.05.2020. godine

 

Akademija za medijaciju i dijalog

 

·        za sprovođenje specijalizovane obuke:

-          Medijacija u medijskim sporovima 

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 01.06.2020. godine

 

-          Medijacija u sporovima intelektualne svojine

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 01.06.2020. godine

 

-          Medijacija u porodičnim sporovima

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 01.06.2020. godine

 

-          Trening za trenere osnovne obuke za posrednike (TOT)

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 01.06.2020. godine

 

-            MEDIJACIJA, PREGOVARANJE I LIDERSTVO - Suočavanje sa kompleksnim problemima i ljudima

Rešenje broj: 740-09-00391/2020-22 od 01.06.2020. godine