Korisnici usluge: Građani, pravna lica, druge javne ustanove  

Nadležna služba: Odeljenje za nadzor u pravosudnim organima  

Način podnošenja pritužbe/zahtevaObrazac pritužbe, prilozi (Pošta, lična dostava na pisarnici, ili elektronska pošta (skenirani, svojeručno potpisani obrazac)

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, el. pošta nadzor@mpravde.gov.rs 

Taksa: /

Rok za odgovor: /

Kontrola roka: Predsednik suda

Pravni okvir: Zakon o uređenju sudova, Sudski poslovnik i Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima

Informacije: Odeljenje za nadzor u pravosudnim organima (0113631170), Kontakt centar Ministarstva pravde (0117858000)

Broj usluga tokom meseca: 1000 -2000 pritužbi

Podatke na Portalu eUprave Republike Srbije možete pogledati ovde.