Podaci o dodatnim izvorima finansiranja za 2014. godinu

Podaci o dodatnim iѕvorima finansiranja za 2014. godinu

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu

 

Izvor finansiranja 05 – Donacije od inostranih zemalja

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

1.331.920,69

 

8.328,71

1.340.228,88

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

 

854.391,80

 

 

 

 

 

      73.591,20

912.046,87

 

UKUPNO:

2.186.312,49

81.919,91

2.252.275,75

 

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu

Izvor finansiranja 06 – Donacije međunarodnih organizacija

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

 

7.200.00,00

 

 

7.112.537,99

 

150.825,01

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

64.800.000,00

 

 

 

 

58.469.800,87

18.905.963,96

 

UKUPNO:

72.000.000,00

65.582.338,86

19.056.788,97

 

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu

Izvor finansiranja 15 – Neutrošena sredstva iz donacije iz prethodnih godina

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

 

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

8.000.000,00

 

 

 

 

 

5.962.505,94

2.741.262,86

UKUPNO:

8.000.000,00

5.962.505,94

2.741.262,86

 

ZA FUNKCIJU 360  -  Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu

Izvor finansiranja 56 – Finansijaska pomoć EU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

175.824.000,00

 

 

UKUPNO:

175.824.000,00