U poslove koje Ministarstvo pravde obavlja, spada i stručno usavršavanje kako nosilaca pravosudnih funkcija i lica koja se bave pravosudnim profesijama, tako i zaposlenih u državnim organima.

Za detaljne informacije, izaberite ispit u meniju sa desne strane.