Arhiva

Za pristup svim dokumentima i drugim sadržajima prethodnih verzija prezentacija Ministarstva pravde i državne uprave, izaberite ponuđene linkove.

arhiva.mpravde.gov.rs

arhiva.drzavnauprava.gov.rs

 

Sve prethodne radne verzije propisa možete pogledati ovde.

Sve prethodne verzije Informatora o radu se mogu preuzeti ovde. 

Sve vesti i saopštenja Ministarstva pravde se mogu pogledati ovde

Sva druga obaveštenja u nadležnosti Ministarstva pravde se mogu pogledati ovde