Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 01.01.2019. godine do 30.09.2019. godine

Dopis za Upravu za trezor Veličina: 0.3 MB
Izveštaj o izvršenju budžeta 1 Veličina: 3.51 MB
Izveštaj o izvršenju budžeta 2 Veličina: 4.23 MB
Izveštaj o izvršenju budžeta 3 Veličina: 2.35 MB
Izveštaj o izvršenju budžeta 4 Veličina: 2.75 MB
Izveštaj o izvršenju budžeta 5 Veličina: 2.35 MB
Izveštaj o izvršenju budžeta 6 Veličina: 2.34 MB
Izveštaj o izvršenju budžeta 7 Veličina: 2.42 MB
Izveštaj o izvršenju budžeta 8 Veličina: 2.71 MB
Izveštaj o izvršenju budžeta 9 Veličina: 4.27 MB