Od 1. januara 2014. godine u Srbiji je počela da funkcioniše nova mreža sudova, koja podrazumeva novu organizaciju sudova opšte i posebne nadležnosti.

Sudovi opšte nadležnosti su osnovni, viši, apelacioni i Vrhovni kasacioni sud.

Sudovi posebne nadležnosti su privredni sudovi, Privredni apelacioni sud, prekršajni sudovi, Prekršajni apelacioni sud i Upravni sud.

Mrežu sudova možete pogledati na sledećem linku