Ministarstvo pravde pokrenulo je internet stranicu „Isključi nasilje“ (iskljuci-nasilje.rs), sa ciljem podizanja svesti o porodičnom nasilju i predstavljanju zakonskih mera u borbi protiv nasilja u porodici.