Podaci o dodatnim iѕvorima finansiranja za 2015. godinu

Podaci o dodatnim iѕvorima finansiranja za 2015. godinu

Projekat 5008 – Rekonstrukcija i adaptacija objekta u ul. Katanićeva br. 15 u Beogradu (bivši Vojnotehnički institut)

 

Izvor finanasiranja   11 – Prihodi od zaduživanja od inostranih banaka

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

250.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

250.000.000,00

 

 

 

Projekat 5013 – Rešavanje smeštajnih problema javnih tužilaštava u Somboru (rekonstrukcija i adaptacija objekta)

 

Izvor finanasiranja   06 – Donacije od međunarodnih organizacija

EKONOMSKA

KLASIFIKACI JA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

100.000.000,00

 

 

 

Projekat 7004 – IPA 2013 – Prevencija i borba protiv korupcije

Izvor finansiranja 56 – Finansijska pomoć EU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

Promena zakona o budžetu 2014

REALIZOVANO

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

88.56.000,00

 

 

UKUPNO:

88.56.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Programska aktivnost  0006 – Proces evropskih integracija i normativno administrativna podrška radu pravosuđa

 

Izvor finansiranja 06 – Donacije međunarodnih organizacija

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva

 

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

 

8.000.00,00

 

 

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

70.000.000,00

 

 

 

UKUPNO:

78.000.000,00