Odeljenje za nadzor u pravosudnim organima:

-          obavlja poslove nadzora nad primenom Sudskog poslovnika i Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, kao i poslove nadzora nad radom uprave u Državnom pravobranilaštvu

-          sastavlja analize, izveštaje i obaveštenja na osnovu  izvršenih pregleda, prikupljenih podataka i izveštaja;

-          vrši nadzor nad postupanjem pravosudnih organa po pritužbama i predstavkama, kao i nadzor nad postupanjem po pritužbama na rad Državnog pravobranilaštva;

-          posebno vrši nadzor nad postupanjem u predmetima u vezi sa propisanim rokovima a u skladu sa Ustavom i međunarodnim ugovorima garantovanim ljudskim pravom na suđenje u razumnom roku i drugim ljudskim pravima;

-          nalaže mere za otklanjanje nepravilnosti u radu Državnog pravobranilaštva i kontroliše njihovo sprovođenje;

-          podnosi izveštaje o izvršenom nadzoru;

-          pribavlja izveštaje o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama;

-          prati stanje i primenu propisa u pravosudnim organima i u skladu s tim predlaže donošenje odgovarajućih zakona i drugih propisa iz oblasti pravosuđa i druge poslove iz delokruga Odeljenja.