Radna grupa za izradu analize položaja sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika

 

Zadatak Radne grupe je izrada analize sa preporukama, a sve u cilju unapređenja rada i poboljšanja položaja sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika.

Članovi radne grupe: 

-          Sonja Vidanović, član Visokog saveta sudstva iz reda sudija;

-          Biljana Pavlović, državni sekretar u Ministarstvu pravde;

-          Snežana Bjelogrlić, predstavnik Društva sudija Srbije;

-          Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije;

-          Vesna Staletović, predstavnik Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca;

-          Nikola Stojanović, predstavnik Republičkog javnog tužilaštva;

-          Nenad Stefanović, predsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika;

-          Lazar Lazović, potpredsednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika;

-          Nada Đorđević, predstavnik Asocijacije pravosudnih savetnika;

-          Filip Bojić, asistent na Pravnom fakultetu, na katedri za javno pravo.

Za sekretara Radne grupe određuje se Ivana Krpina, konsultant u Ministarstvu pravde.

 

Odluka o osnivanju Radne grupe za izradu analize položaja sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika Veličina: 0.33 MB
Zapisnik sa prvog sastanka Radne grupe za izradu analize položaja sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika Veličina: 0.04 MB
Zapisnik sa drugog sastanka Radne grupe za izradu analize položaja sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika Veličina: 0.07 MB
Zapisnik sa trećeg sastanka Radne grupe za izradu analize položaja sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika Veličina: 0.07 MB
Zapisnik sa četvrtog sastanka Radne grupe za izradu analize položaja sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika Veličina: 0.08 MB
Zapisnik sa petog sastanka Radne grupe za izradu analize položaja sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika Veličina: 0.08 MB