Radna grupa za izradu analize položaja sudija porotnika

Zadatak Radne grupe je izrada analize sa preporukama, a sve u cilju unapređenja rada i poboljšanja položaja sudija porotnika.

Članovi radne grupe:

 -         Branka Bančević, član Visokog saveta sudstva iz reda sudija;

-          Biljana Pavlović, državni sekretar u Ministarstvu pravde;

-          Jelena Gajić, sekretar Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika;

-          Ivan Đokić, asistent na Pravnom fakultetu, na katedri za krivično pravo; 

Za sekretara Radne grupe određuje se Ana Đurišić, mlađi savetnik u Sektoru za evropske integracije i međunarodne projekte u Ministarstvu pravde.

Odluka o osnivanju radne grupe za izradu analize položaja sudija porotnika Veličina: 0.33 MB
Zapisnik 1 – rg porotnici Veličina: 0.04 MB