Reforma pravosuđa - arhiva

Ministarstvo pravde izradilo je tekst Strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine (usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srbije 01. juna 2013.), kao i Akcionog plana za sprovođenje Strategije (usvojena Zaključkom Vlade Srbije 31. jula 2013.), s ciljem poboljšanja kvaliteta pravde, efikasnosti i efektivnosti pravosuđa, uz jačanje i zaštitu nezavisnosti, praćene efikasnim mehanizmima odgovornosti u cilju približavanja pravde građanima i vraćanja poverenja u pravosudni sistem.

Odlukom donetom 25. avgusta 2013. godine Vlada Srbije obrazovala je Komisiju za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine, u cilju realizacije aktivnosti predviđenih Nacionalnom strategijom i Akcionim planom za njeno sprovođenje. 

Članovi komisije:

1.      Nela Kuburović, ministar pravde,  ul. Nemanjina 22-26, tel.011/3616-548, mail: kabinet@mpravde.gov.rs – imenovani član

2.      Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, ul. Nemanjina 22-26, mail: kallisto1s@yahoo.comradomir.ilic@mpravde.gov.rs tel. 011/3616-572, – zamenik člana

3.      Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, ul. Nemanjina 9, tel. 011/3604-606, mail: vks@vk.sud.rs, dragomir.milojevic@vk.sud.rs jelisaveta.colanovic@vk.sud.rs – imenovani član

4.      Janko Lazarević, sudija Vrhovnog kasacionog suda, ul. Nemanjina 9, tel. 011/3604-606, 063/346-559, mail: vks@vk.sud.rs – zamenik člana

5.      Zagorka Dolovac, Republički javni tužilac, ul. Nemanjina 22-26, tel. 011/363-1703, 011/3613-702, 011/363-1856,mail: biljana.spasic@rjt.gov.rs, kabinetrjt@rjt.gov.rs – imenovani član

6.      Gordana Janićijević, zamenik Republičkog javnog tužioca, ul. Nemanjina 22-26, tel. 011/363-1703, mail: biljana.spasic@rjt.gov.rs, gordana.janicijevic@rjt.gov.rs – zamenik člana

7.      Miroljub Tomić, član Visokog saveta sudstva iz reda sudija, ul. Resavska br. 42, tel. 011/363-4218, 063/1050-070, mail: kabinet@vss.sud.rs, miroljub.tomic@vss.sud.rs – imenovani član

8.      Majda Kršikapa, sekretar Visokog saveta sudstva, , ul. Nemanjina 22-26, tel. 011/363-4205, 011/363-4240, 063/739-7906, mail: kabinet@vss.sud.rs, majda.krsikapa@vss.sud.rs – zamenik člana

9.      Tatjana Lagumdžija, član Državnog veća tužilaca,  ul. Resavska br. 42, tel. 011/3613-734, mail: tatjana.lagumdzija@dvt.jt.rs – imenovani član

10.  Sandra Kulezić, član Državnog veća tužilaca,  ul. Resavska br. 42, tel: 011/3613-734, mail: sandra.kulezic@dvt.jt.rs – zamenik člana

11.  Petar Petrović, narodni poslanik, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine,  ul. Trg Nikole Pašića br.13, tel. 011/3026-464, 063/827-7098, mail: perapetrovicja@gmail.com – zamenik člana

12.  Biljana Pantić Pilja, narodni poslanik, zamenik predsednika Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine,  ul. Trg Nikole Pašića br.13, tel.011/322-0625, mail: biljapantic11@gmail.com– zamenik člana

13.  LJubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, član Upravnog odbora Društva sudija Srbije, ul. Alekse Nenadovića br.24, tel. 011/363-5524, 062/220-147, mail: ljubica.milutinovic@vk.sud.rs – imenovani član

14.  Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, član Udruženja sudija Prekršajnih sudova, ul. Knjeginje Zorke br.4, tel. 011/2836-053, mail: staresina_gprek@ptt.rs – zamenik člana

15.  Lidija Komlen Nikolić, član Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, ul. Gračanička br. 18, tel. 011/3031-909, mail: office@uts.org.rs, udruzenjetuzilacasrbije@gmail.com; lidija.komlen@bg.ap.jt.rs; – imenovani član

16.  Ana Borović,  član Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, ul. Gračanička br. 18, tel. 011/3031-909, udruzenjetuzilacasrbije@gmail.comborovic.ana@gmail.com; – zamenik člana

17.  Dragoljub Đorđević, advokat u Beogradu, predsednik Advokatske komore Srbije, ul. Dečanska 13/I, tel. 011/3239-072, mail: a.k.srbije@gmail.com– imenovani član

18.  Zoran Jevrić, advokat u Beogradu, potpredsednik Advokatske komore Srbije, ul. Dečanska 13/I, tel. 011/3239-072, 011/3615-943, mail: a.k.srbije@gmail.com, advjevsal@gmail.com – zamenik člana

19.  Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, ul. Terazije br. 41, tel. 011/2184-030, 069/8011-351, mail: nenad.vujic@pars.rs – imenovani član

20.  Aleksandar Stepanović, predsednik Višeg suda u Beogradu, ul. Savska br. 17a, tel. 011/3601-400, 065/8123-456, mail: uprava@bg.vi.sud.rs – zamenik člana

21.  prof. dr Ranko Keča, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu, ul. Trg Dositeja Obradovića br. 1, Novi Sad, tel. 021/485-3097, 021/485-03040, 069/200-4420, mail: ranko@pf.uns.ac.rs, dekanat@pf.uns.ac.rs – imenovani član

22.  prof. dr Vladan Petrov, vanredni profesor i prodekan Pravnog fakulteta u Beogradu, ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 67, tel. 011/3027-600, 064/2488-430, mail: vpetrov@ius.bg.ac.rs – zamenik člana

23.  Aleksandra Trešnjev, izvršitelj u Beogradu, ul. Hadži Đerina 1, tel. 064/8266-561, mail: aleksandratresnjev@gmail.com, office@komoraizvrsitelja.rs – imenovani član

24.  Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore, ul. Despota Đurđa 13, Beograd, tel.011/2620-104, mail: jks@jks.rs  – zamenik člana

25.  Slavica Manojlović, rukovodilac Grupe za sistem finansiranja plata u Sektoru budžeta u Ministarstvu finansija, ul. Kneza Miloša br. 20, tel. 011/364-2941, 011/364-2932, 011/3642-893, mail: slavica.manojlovic@mfin.gov.rs – imenovani član

26.  Marija Savić, savetnik u u Sektoru budžeta u Ministarstvu finansija, ul. Kneza Miloša br. 20, tel. 011/364-2910, mail: marija.savic@mfin.gov.rs

27.  Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije, ul. Nemanjina br. 34, tel. 011/3061-102, 011/3061-103, mail: smajstorovic@seio.gov.rs – imenovani član

28.  Sanja Mrvaljević-Nišavić, šef Odseka za političke kriterijume i pravdu, slobodu i bezbednost u Kancelariji za evropske integracije, ul. Nemanjina br. 34, tel. 011/3061-102, 011/3061-103, 064/823-6219, mail: smrvaljevic@seio.gov.rs – zamenik člana

29.  Žarko Stepanović, v.d. direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Palata Srbije, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 2, tel. 011/311-3859, mail: zarko.stepanovic@civilnodrustvo.gov.rs – imenovani član

30.  Stefan Otašević, savetnik za praćenje i unapređenje pravnog okvira za razvoj civilnog društva u Kancelariji za sa civilnim društvom, Palata Srbije, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 2, tel. 011/311-3859, mail: stefan.otasevic@civilnodrustvo.gov.rs – zamenik člana

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.  Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde, Sektor za evropske integracije i međunarodne projekte, ul. Nemanjina 22-26 br. 6, tel .011/3620-542, mail: cedomir.backovic@mpravde.gov.rs - Sekretar

32.  Ana Brkić, savetnik u Sektoru za evropske integracije, ul. Nemanjina 22-26, tel.011/3620-458, mail: ana.brkic@mpravde.gov.rs – saradnik Sekretarijata

 

 

Dosadašnji predsedavajući  Komisije

- 11.09.2013. izabran  Mirljub Tomić

- 29.09.2014. izabran   Dragomir Milojević

- 23.10. 2015. izabran Miroljub Tomić

Dosadašnji zamenici predsedavajućeg Komisije

-11.09.2013. izabran Neđo Jovanović

-02.06.2014. izabran Branko Stamenković

-23.10.2015. izabran Srđan Majstorović