Radna grupa za izradu analize izmene ustavnog okvira

Zadatak Radne grupe je da izradi analizu izmene ustavnog okvira u pravcu isključenja Narodne skupštine iz procesa izbora predsednika sudova, sudija, javnih tužilaca odnosno zamenika javnih tužilaca, kao i članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca; promene sastava Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca u pravcu isključenja predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti iz članstva u ovim telima; predviđanja Pravosudne akademije kao obaveznog uslova za prvi izbor nosilaca pravosudnih funkcija i dostavi je Komisiji za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa na razmatranje.

Članovi radne grupe:

 

- Dragomir Milojević, predsednik Radne grupe, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva;
- Biljana Pavlović, zamenik predsednika Radne grupe, državni sekretar u Ministarstvu pravde;
- Snežana Andrejević, član, sudija Vrhovnog kasacionog suda;
- Đorđe Ostojić, član, zamenik Republičkog javnog tužioca;
- Branko Stamenković, član, posebni tužilac za visokotehnološki kriminal, član Državnog veća tužilaca;
- Radovan Lazić, član, predsednik upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije;
- Dragana Boljević, član, sudija Apelacionog suda u Beogradu i predsednica Društva sudija Srbije;
- prof. dr Vladan Petrov, član, vanredni profesor ustavnog prava i prodekan Pravnog fakulteta u Beogradu;
- prof. dr Darko Simović, član, profesor ustavnog prava Kriminalističko- policijske akademije u Beogradu;
- prof. dr Irena Pejić, član, redovni profesor ustavnog prava Pravnog fakulteta u Nišu;
- prof. dr Slobodan Orlović, član, vanredni profesor ustavnog prava Pravnog fakulteta u Novom Sadu. 

 Za sekretara Radne grupe određuje se Ana Đurišić, mlađi savetnik u Sektoru za evropske integracije i međunarodne projekte pri Ministarstvu pravde i državne uprave. 

 

Odluka o osnivanju radne grupe za izradu analize izmene ustavnog okvira Veličina: 0.34 MB
Zapisnik sa prvog sastanka Radne grupe za izradu analize izmene ustavnog okvira Veličina: 0.04 MB
Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju radne grupe za izradu analize izmene ustavnog okvira Veličina: 0.32 MB
Odluka o izmeni Odluke o obrazovalju radne grupe za izradu analize izmene ustavnog okvira Veličina: 0.32 MB
Odluka o izmeni odluke o obrazovanju radne grupe za izradu analize izmene ustavnog okvira Veličina: 0.32 MB
Zapisnik sa drugog sastanka Radne grupe za izradu analize izmene ustavnog okvira Veličina: 0.06 MB
Dnevni red trećeg sastanka Radne grupe za izradu analize izmene ustavnog okvira Veličina: 0.02 MB
Analiza Ustava Veličina: 0.24 MB
April report judicial power Veličina: 0.17 MB
Uloga sudova u vezi sa ujednačenom primenom prava Veličina: 0.33 MB
The role of courts with respect to the uniform application of the law Veličina: 0.15 MB