Odluke Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine

Studija o razvojnim potrebama Pravosudne akademije Veličina: 0.38 MB
Preporuka MPDU Veličina: 0.05 MB
Preporuka Vladi Veličina: 0.05 MB
Postupanje po Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa Veličina: 1.98 MB
Postupanje po Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa (Verzija na engleskom jeziku) Veličina: 1.23 MB
Odluka o izboru predsedavajućeg Komisije Veličina: 0.32 MB
Odluka o izboru sekretara Komisije Veličina: 0.32 MB
Odluka o o osnivanju Radne grupe za davanje mišljenja u vezi izrade programa efikasne alokacije sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Veličina: 0.33 MB
Odluka o osnivanju radne grupe za izradu analize izmene ustavnog okvira Veličina: 0.34 MB
Odluka o osnivanju radne grupe za izradu smernica za reformisanje i razvoj Pravosudne akademije Veličina: 0.33 MB
Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju radna grupa za izradu smernica za reformisanje i razvoj Pravosudne akademije Veličina: 0.32 MB
Rešenje o razrešenju i imenovanju člana i zamenika članova Komisije Veličina: 0.28 MB
Odluka o imenovanju zamenika predsedavajućeg Komisije Veličina: 0.32 MB
Odluka o imenovanju predsedavajućeg Komisije Veličina: 0.32 MB