Radna grupe za davanje mišljenja u vezi izrade programa efikasne alokacije sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

Zadatak Radne grupe je davanje mišljenja u vezi sa uspostavljanjem efikasnog sistema alokacije sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u svetlu predviđenih izmena i dopuna Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, a u skladu sa ustanovljenim ustavnim i zakonskim principom nepremestivosti nosilaca pravosudnih funkcija.  

Članovi radne grupe:

 

1) Janko Lazarević, predsednik, sudija Vrhovnog kasacionog suda;
2) LJiljana Blagojević, član, pomoćnik ministra u Sektoru za pravosuđe, Ministarstvo pravde;
3) Snežana Marković, član, zamenik Republičkog javnog tužioca;
4) Sonja Vidanović, član, sudija Visokog saveta sudstva 
5) Konstantin Mitić Vranjkić, član, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu i predsednik Upravnog odbora Društva sudija Srbije;
6) dr Goran Ilić, član, zamenik Republičkog javnog tužioca, predsednik udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije;
7) Dragoljub Barjamović, član, izborni član Državnog veća tužilaca i zamenika Apelacionog javnog tužioca u Novom Sadu;
8) Slavica Manojlović, član, rukovodilac Grupe za sistem finansiranja plata u Sektoru budžeta u Ministarstvu finansija i privrede.

 

Sekretar radne grupe je Ana Đurišić, mlađi savetnik, Sektor za evropske integracije i međunarodne projekte, Ministarstvo pravde i državne uprave

 

Odluka o o osnivanju Radne grupe za davanje mišljenja u vezi izrade programa efikasne alokacije sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Veličina: 0.33 MB
Mišljenje Radne grupe Komisije za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa u vezi izrade programa efikasnog premeštaja sudija i zamenika javnih tužioca Veličina: 0.02 MB