Radna grupa za izradu analize neophodnih izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova

Zadatak Radne grupe je izrada analize sa preporukama, a sve u cilju unapređenja rada i poboljšanja položaja sudija prekršajnih sudova.

Članovi radne grupe: 

-          Mirjana Ivić, član Visokog saveta sudstva iz reda sudija;

-          Marijana Šarac, sudija Prekršajnog suda upućena u Ministarstvo pravde;

-          Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu;

-          Marina Jovičić, saradnik u Prekršajnom sudu u Beogradu;

-          Sanja Matijević, viši savetnik Prekršajnog apelacionog suda;

-          dr Vanja Bajović, asistent na Pravnom fakultetu, na katedri za krivično pravo;

Za sekretara Radne grupe određuje se Ana Đurišić, savetnik u Sektoru za evropske integracije i međunarodne projekte u Ministarstvu pravde.

Odluka o osnivanju radne grupe za izradu analize položaja sudija Veličina: 0.33 MB
Zapisnik sa prvog sastanka Radne grupa za izradu analize neophodnih izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova Veličina: 0.05 MB
Zapisnik sa drugog sastanka Radne grupa za izradu analize neophodnih izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova Veličina: 0.07 MB
Dnevni red trećeg sastanka Radne grupa za izradu analize neophodnih izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova Veličina: 0.03 MB
Zapisnik sa trećeg sastanka Radne grupa za izradu analize neophodnih izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova Veličina: 0.06 MB
Dnevni red četvrtog sastanka Radne grupa za izradu analize neophodnih izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova Veličina: 0.03 MB
Zapisnik sa četvrtog sastanka Radne grupa za izradu analize neophodnih izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova Veličina: 0.05 MB
Dnevni red petog sastanka Radne grupa za izradu analize neophodnih izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova Veličina: 0.03 MB
Zapisnik sa petog sastanka Radne grupa za izradu analize neophodnih izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova Veličina: 0.05 MB
Zapisnik sa šestog sastanka Radne grupa za izradu analize neophodnih izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova Veličina: 0.07 MB
Dnevni red sedmog sastanka Radne grupa za izradu analize neophodnih izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova Veličina: 0.03 MB