Odsek za budžet i analitičko-planske poslove

Odsek za budžet i analitičko-planske poslove obavlja poslove koji se odnose na:

planiranje prihoda i rashoda Ministarstva, pravosudnih organa u delu sredstava za zaposlene, izgradnju i unapređenje kapitalnih kapaciteta pravosudnih organa i njihovo opremanje i sredstava potrebnih za pokriće drugih rashoda pravosudnih organa u skladu sa nadležnošću ministarstva (izrada predloga finansijskih planova, planova izvršenja budžeta);

kvalitativnu analizu poslova i organizaciju Ministarstva i pravosudnih organa sa aspekta potrebnih sredstava;

praćenje i analizu naplate sudskih taksi, predlaganje strategije razvoja u finansiranju pravosuđa;

izradu analiza i informacija koje služe kao stručna osnova za utvrđivanje, planiranje i sprovođenje finansijske politike;

izradu plana realizacije i praćenje izvršenja budžetskih sredstava;

praćenje i analizu utrošenih sredstava, praćenje i analizu ostvarenih programa indirektnih korisnika;

analizu pozicija prihoda i rashoda indirektnih budžetskih korisnika;

daje stručna mišljenja i uputstva i druge poslove iz delokruga Odseka.

Rukovodilac: Violeta Pešić