Poseta Evropske komisije za efikasnost pravosuđa u vezi sa pravosudnom statistikom 1-2. marta 2016. godine

U okviru programa saradnje sa Evropskom komisijom za efikasnost pravosuđa („CEPEJ“) koji omogućava praktičnu primenu metodologije i instrumenata ovog radnog tela Saveta Evrope, 1-2. marta 2016. godine organizovana je poseta CEPEJ eksperata u vezi sa pravosudnom statistikom (“CEPEJ Peer Review Cooperation on Judicial Statistics”).

Tokom posete delegacije CEPEJ-a organizovan je i sastanak ministra pravde Nikole Selakovića sa predsednikom CEPEJ-a, gospodinom Georg Stavom,  što je ujedno bio i njihov prvi formalan sastanak.

Poseta je organizovana u cilju boljeg razumevanja pravosudnog sistema Republike Srbije, ostvarivanja neposrednog uvida u rad sudova, uključujući uvid u kretanje predmeta i uvid u organizaciju, prikupljanje i obradu pravosudne statistike.

Sastanci su održani u Vrhovnom kasacionom sudu i Ministarstvu pravde dok su neposredno posećeni Vrhovni kasacioni sud, Privredni apelacioni sud, Upravni sud i Treći osnovni sud. 

Evropska komisija za efikasnost pravosuđa („CEPEJ“) je posebno telo Saveta Evrope koje nadgleda efikasnost i funkcionisanje pravosudnih sistema država članica Saveta Evrope u cilju poboljšanja funkcionisanja pravosuđa, unapređenja pristupa pravdi, kao i obezbeđenja poštovanja suđenja u razumnom roku i principa jednakosti i pravičnosti. Kao redovnu aktivnost, CEPEJ periodično, svake dve godine, sprovodi evaluaciju u državama članicama Saveta Evrope u vidu Upitnika za evaluaciju pravosudnih sistema.

Cilj Upitnika je da se na osnovu odgovora nadležnih pravosudnih organa država članica Saveta Evrope utvrdi postojeće stanje, problemi i nedostaci u funkcionisanju pravosuđa radi uporedne analize i sačinjavanja izveštaja.

Saradnja sa Evropskom komisijom za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) u vezi sa pravosudnom statistikom Evaluaciona misija br. 17 Veličina: 0.55 MB
Pilot peer review cooperation on judical statistics evaluation mission No. 17 Veličina: 0.45 MB
CEPEJ Peer Review on Judicial Statistics Visit Report (2016) Veličina: 0.88 MB