Republika Srbija i SEPEŽ

SEPEŽ čine predstavnici svih 47 država članica Saveta Evrope. Državna zajednica Srbija i Crna Gora je 3. aprila 2003. postala država - članica Saveta Evrope, a 3. marta 2004. ratifikovala je Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Republika Srbija je od 3. juna 2006. nastavila članstvo u Savetu Evrope, koje je ranije imala Državna zajednica Srbija i Crna Gora.

Predstavnika i zamenika predstavnika SEPEŽ-a za Republiku Srbiju imenovalo je Ministarstvo pravde. Ministarstvo pravde takođe redovno dostavlja SEPEŽ-u podatke o radu pravosudnih institucija u Republici Srbiji koji se objavljuju u dokumentu „Evropski pravosudni sistemi - efikasnost i kvalitet pravosuđa.“

Predstavnik Republike Srbije pri SEPEŽ-u:

JelenaDeretić, pomoćnik ministra - Sektor za pravosuđe.

Nacionalni korespondent pri SEPEŽ -u:

Ivana Ninčić, konsultant na projektu pri Ministarstvu pravde.