Обавештења

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у мартовском испитном року 2024. године

Оглас Величина: 0.04 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у октобарском испитном року 2023. године

Позив Величина: 0.04 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у мајском испитном року 2023. године

Позив Величина: 0.04 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у мартовском испитном року 2023. године

Позив Величина: 0.04 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у децембарском испитном року 2022. године

Позив Величина: 0.04 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у октобарском испитном року 2022. године

Оглас Величина: 0.04 MB
Образац пријаве Величина: 0.05 MB

Списак кандидата који полажу усмени део јавнобележничког испита у мајском испитном року 2022. године

Списак Величина: 0.02 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у мартовском испитном року 2022. године

Оглас Величина: 0.04 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Оглас за приајву кандидата за јавнобележнички испит у мајском испитном року 2021. године

Текст огласа Величина: 0.04 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2021. ГОДИНЕ

Текст огласа Величина: 0.04 MB
Образац за пријаву испита Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у децембарском испитном року 2020. године

Оглас Величина: 0.04 MB
Образац Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у октобарском испитном року 2020. године

Оглас Величина: 0.04 MB
Образац пријаве Величина: 0.05 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у мартовском испитном року 2020. године

Текст огласа Величина: 0.03 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у децембарском испитном року 2019. године

Оглас Величина: 0.03 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у октобарском испитном року 2019. године

Текст огласа Величина: 0.03 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB


Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у мајском испитном року 2019. године

Оглас Величина: 0.03 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у мартовском испитном року 2019. године

Оглас Величина: 0.03 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у децембарском испитном року 2018. године

Оглас Величина: 0.03 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у октобарском испитном року 2018. године

Текст огласа Величина: 0.03 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у децембарском испитном року 2017. године

На основу одредбе члана 145. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 и 106/15) и одредбе члана 2. Правилника о јавнобележничком испиту („Службени гласник РС“, бр. 71/11, 81/11, 3/12, 78/12 и 31/13), Министарство правде објављује позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у децембарском испитном року 2017. године.

Можете преузети текст огласа и образац пријаве.

Оглас Величина: 0.03 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у децембарском року 2016. године

На основу одредбе члана 145. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 и 106/15) и одредбе члана 2. Правилника о јавнобележничком испиту („Службени гласник РС“, бр. 71/11, 81/11, 3/12, 78/12 и 31/13), Министарство правде објављује позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у децембарском року 2016. године.

Оглас за испит - децембар 2016 Величина: 0.03 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у октобарском року 2016. године

Оглас Величина: 0.03 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у мајском испитном року 2016. године

На основу одредбе члана 145. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15и 106/15) и одредбе члана 2. Правилника о јавнобележничком испиту („Службени гласник РС“, бр. 71/11, 81/11, 3/12, 78/12 и 31/13), Министарство правде објављује позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у мајском испитном року 2016. године.

Оглас за испит Величина: 0.02 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање Јавнобележничког испита у мартовском испитном року 2016. године

На основу одредбе члана 145. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15и 106/15) и одредбе члана 2. Правилника о јавнобележничком испиту („Службени гласник РС“, бр. 71/11, 81/11, 3/12, 78/12 и 31/13), Министарство правде објављује позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у мартовском испитном року 2016. године.

 

Оглас за испит Величина: 0.02 MB
Образац пријаве Величина: 0.04 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање Јавнобележничког испита у децембарском испитном року 2015. године

Полагање јавнобележничког испита одржаће се у складу са одредбама Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14 и 6/15) и Правилника о јавнобележничком испиту („Службени гласник РС“, бр. 71/11, 81/11, 3/12, 78/12 и 31/13)
Писмени део испита одржаће се дана 12 . децембра 2015. године са почетком у 10,00 часова у амфитетару V на Правном факултету Универзитета у Београду.
О датуму, времену и месту одржавања усменог дела испита обавештавају се сви кандидати који су положили писмени део испита.

Пријава за Јавнобележнички испит - образац, децембар Величина: 0.04 MB
Позив за децембарски испитни рок Величина: 0.02 MB

Позив за пријављивање кандидата за полагање Јавнобележничког испита у октобарском испитном року 2015. године

Полагање јавнобележничког испита одржаће се у складу са одредбама Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14 и 6/15) и Правилника о јавнобележничком испиту („Службени гласник РС“, бр. 71/11, 81/11, 3/12, 78/12 и 31/13)

Писмени део испита одржаће се дана 24. октобра 2015. године са почетком у 10,00 часова у амфитетару V на Правном факултету Универзитета у Београду.

О датуму, времену и месту одржавања усменог дела испита обавештавају се сви кандидати који су положили писмени део испита.

Пријава за Јавнобележнички испит - образац, октобар Величина: 0.04 MB
Позив за октобарски испитни рок Величина: 0.02 MB

Списак кандидата који полажу усмени део јавнобележничког испита у мајском испитном року 2015. године

Кандидати који полажу усмени део јавнобележничког испита дана 29. маја 2015. године са почетком у 14:00 часова у Министарству правде, улица Немањина 22 - 26, на 6. спрату "А" крила у великој сали.

 

 Редовни:Поправни:
1. Бајић Бранко
 1. Глигорић Срђан
 2. Благојевић Весна 2. Драгојевић Љиљана
 3. Богдановић Данијела 3. Затежић Анђелка
 4. Гостиљац Давид 4. Јовчић Снежана
 5. Грк Мирјана 5. Кецман Јадранко
 6. Ђуровић Марија 6. Пурић Боса
 7. Јованчевић Жељко 7. Радмиловић Зорана
 8. Микашиновић Дарко 
 9. Милетић Драгана 
 10. Милићевић Милош 
 11. Миловић Славица 
 12. Нешковић Марија 
 13. Обрадовић Ана 
 14. Обрадовић Драгана 
 15. Огњановић Дарко 
 16. Рошчић Иван 
 17. Станковић Милена 
 18. Стошић Слободан 
 19. Улијан Марта 
 20. Шаркић Иван 


Напомена: Кандидати за слушање усменог дела јавнобележничког испита могу се пријавити  на телефон 011/7-858-000, до попуне места.

Позив за пријављивање кандидата за полагање Јавнобележничког испита у мајском испитном року 2015. године

Полагање јавнобележничког испита одржаће се у складу са одредбама Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14 и 6/15) и Правилника о јавнобележничком испиту („Службени гласник РС“, бр. 71/11, 81/11, 3/12, 78/12 и 31/13)

Писмени део испита одржаће се дана 23. маја 2015. године са почетком у 10,00 часова у амфитетару II на Правном факултету Универзитета у Београду.

О датуму, времену и месту одржавања усменог дела испита обавештавају се сви кандидати који су положили писмени део испита.

 

Пријава за Јавнобележнички испит - образац, мај Величина: 0.04 MB
Позив за мајски испитни рок Величина: 0.02 MB

Списак кандидата који полажу усмени део јавнобележничког испита у мартовском испитном року 2015. године

КАНДИДАТИ  КОЈИ   ПОЛАЖУ  УСМЕНИ  ДЕО  ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ

ИСПИТА   ДАНА  23. МАРТА 2014. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 14,00 часова

РЕДОВНИ:

ПОПРАВНИ:

1. Адемовић Ахмет                

1. Анђелић Мина

2. Александрић Виолета

2. Ваљаревић Љубиша

3. Бајић Бранко

3. Пајић Оливера

4. Василевски  Божидар

4. Ракитован Ромулус

5. Веселиновић Ивана

 

6. Вујић Александра

 

7. Глигорић Срђан                                                  

 

8. Деретић Јелена                 

 

                                                                                   

КАНДИДАТИ  КОЈИ   ПОЛАЖУ  УСМЕНИ  ДЕО  ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ

ИСПИТА   ДАНА  24. МАРТА 2015. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 14,00 ЧАСОВА

 

РЕДОВНИ:

1. Драгојевић Љиљана

11. Пурић Оливера

2. Затежић Анђелка

12. Радмиловић Зорана

3. Јовчић Снежана

13. Скорић Снежана

4. Кецман Јадранко

14. Средојевић Милка

5. Михић Саша

15. Спасић Душан

6. Огњановић Владимир

16. Стингић Јован

7. Петровић Ана

17. Трифуновић Јелена

8. Петровић Лилјана

18. Шаркић Иван

9. Поповић Бојана

19. Шинжар Владимир

10. Пурић Боса

 

 

Напомена: испит за оба термина ће бити одржан у Великој сали на 6. спрату ''А'' крила зграде Министарства правде, ул. Немањина 22-26.

         Кандидати за слушање јавнобележничког испита могу се пријавити  у понедељак 23. марта 2015. године, у периоду од 8,00 часова па до попуне места, на телефон 011/7-858-000. 

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита у мартовском испитном року 2015. године

Позивају се сва заинтересована лица која испуњавају услове да поднесу пријаву за полaгање јавнобележничког испита Министарству правде.

Писмени део испита одржаће се дана 15. марта 2015. године са почетком у 10,00 часова у амфитетару на Правном факултету Универзитета у Београду.

О датуму, времену и месту одржавања усменог дела испита обавештавају се сви кандидати који су положили писмени део испита.

Пријава за полагање јавнобележничког испита са доказима доставља се закључно са 8. мартом 2015. године на адресу: Министарство правде Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком “Пријава за јавнобележнички испит”.

Особа задужена за контакт поводом огласа је Марко Шћекић, телефон број 011/3622-350

Опширније информације о испиту можете пронаћи овде.

Можете преузети Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита као и образац пријаве испита.   

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита Величина: 0.01 MB
Пријава за јавнобележнички испит - образац Величина: 0.04 MB

Резултати писменог дела јавнобележничког испита, децембар 2014, као и информације о одржавању усменог дела испита

Обавештавамо вас да можете преузети списак кандидата који су положили писмени део јавнобележничког испита у децембарском испитном року 2014. године, као и да се информишете око одржавања усменог дела испита.

Списак кандидата који полажу усмени део јавнобележничког испита Величина: 0.02 MB
Информације о термину и месту одржавања усменог дела испита Величина: 0.01 MB