Резултати одржаних испита

Списак кандидата који су положили писмени део испита и који полажу усмени део јавнобележничког испита у мајском испитном року 2024. године

Списак кандидата који су положили писмени део испита Величина: 0.02 MB

Списак кандидата који полажу усмени део јавнобележничког испита у децембарском испитном року 2022. године

Списак Величина: 0.02 MB

Списак кандидата који полажу усмени део јавнобележничког испита у мартовском испитном року 2022. године

Списак Величина: 0.02 MB

Списак кандидата који плажу усмени део јавнобележничког испита у октобарском испитном року 2021. године

Списак Величина: 0.02 MB

Списак кандидата који полажу усмени део јавнобележничког испита у децембарском испитном року 2020. године

Списак Величина: 0.02 MB

Обавештење о датуму одржавања усменог дела јавнобележничког испита из мартовског испитног рока

Обавештење Величина: 0.02 MB

Списак кандидата који су у целости положили јавнобележнички испит у октобарском испитном року 2019. године

Списак кандидата који су у целости положили јавнобележнички испит у октобарском испитном року 2019. године Величина: 0.02 MB

Списак кандидата који полажу усмени део јавнобележничког испита у октобарском испитном року 2019. године

Списак кандидата који полажу усмени део јавнобележничког испита у октобарском испитном року 2019. године Величина: 0.02 MB

Списак кандидата који су у целости положили јавнобележнички испит у мајском испитном року 2019. године

Списак кандидата који су у целости положили јавнобележнички испит у мајском испитном року 2019. године Величина: 0.02 MB

Списак кандидата који полажу усмени део јавнобележничког испита у мајском испитном року 2019. године

Списак кандидата који полажу усмени део јавнобележничког испита у мајском испитном року 2019. године Величина: 0.02 MB

Кандидати који су у целости положили јавнобележнички испит у мартовском испитном року 2019. године

Кандидати који су у целости положили јавнобележнички испит у мартовском испитном року 2019. године Величина: 0.02 MB

Списак кандидата који полажу усмени део јавнобележничког испита у мартовском испитном року 2019. године

Списак кандидата који полажу усмени део јавнобележничког испита у мартовском испитном року 2019. године Величина: 0.02 MB

Списак кандидата који су у целости положили јавнобележнички испит у децембарском испитном року 2015. године

Списак кандидата који су у целости положили јавнобележнички испит у децембарском испитном року 2015. године Величина: 0.01 MB

Списак кандидата који полажу усмени део јавнобележничког испита у децембарском испитном року 2015. године

Списак кандидата који полажу усмени део јавнобележничког испита у децембарском испитном року 2015. године Величина: 0.01 MB
Јавнобележнички испит децембар - резултати Величина: 0.03 MB

Октобарски испитни рок 2015. године

Списак кандидата који су у целости положили јавнобележнички испит у октобарском испитном року 2015. године.

Списак кандидата који су положили испит у целости Величина: 0.01 MB

Мајски испитни рок 2015. године

Списак кандидата који су у целости положили јавнобележнички испит у мајском испитном року 2015. године.

Списак кандидата који су положили испит у целости Величина: 0.01 MB

Мартовски испитни рок 2015. године

Списак кандидата који су у целости положили јавнобележнички испит у мартовском испитном року 2015. године.

Списак кандидата који су положили испит у целости Величина: 0.01 MB

Децембарски испитни рок 2014. године

Списак кандидата који су у целости положили јавнобележнички испит у децембарском  испитном року 2014. године.

Списак кандидата који су положили испит у целости Величина: 0.02 MB

Новембарски испитни рок 2014. године

Списак кандидата који су у целости положили јавнобележнички испит у новембарском испитном року 2014. године.

Списак кандидата који су положили испит у целости Величина: 0.01 MB

Јунски испитни рок 2014. године

Списак кандидата који су положили писмени или усмени део јавнобележничког испита у јунском испитном року 2014. године.

Списак кандидата који су положили усмени део испита Величина: 0.02 MB

Мајски испитни рок 2014. године

Списак кандидата који су положили писмени или усмени део јавнобележничког испита у мајском  испитном року 2014. године.

Списак кандидата који су положили писмени део испита Величина: 0.02 MB
Списак кандидата који су положили усмени део испита Величина: 0.02 MB

Априлски испитни рок 2014. године

Списак кандидата који су положили писмени или усмени део јавнобележничког испита у априлском  испитном року 2014. године.

Списак кандидата који су положили писмени део испита Величина: 0.02 MB
Списак кандидата који су положили усмени део испита Величина: 0.02 MB

Мартовски испитни рок 2014. године

Списак кандидата који су положили писмени или усмени део јавнобележничког испита у мартовском  испитном року 2014. године.

Списак кандидата који су положили писмени део испита Величина: 0.02 MB
Списак кандидата који су положили усмени део испита Величина: 0.03 MB

Фебруарски испитни рок 2014. године

Списак кандидата који су положили писмени или усмени део јавнобележничког испита у фебруарском  испитном року 2014. године.

Списак кандидата који су положили писмени део испита 8.2.2014. Величина: 0.02 MB
Списак кандидата који су положили усмени део испита - фебруарски рок. Величина: 0.03 MB

Децембарски испитни рок 2013. године

Списак кандидата који су положили писмени или усмени део јавнобележничког испита у децембарском испитном року 2013. године.

Списак кандидата који су положили усмени део испита одржаног 11.12.2013. Величина: 0.03 MB
Списак кандидата који су положили усмени део испита одржаног 11.12.2013. (ПДФ) Величина: 0.07 MB
Списак кандидата који су положили писмени део испита 1. децембра 2013(ВОРД) Величина: 0.02 MB
Списак кандидата који су положили писмени део испита 1. децембра 2013(ПДФ) Величина: 0.07 MB
Списак кандидата који су положили писмени део испита 1. децембра 2013(РТФ) Величина: 0.05 MB

Новембарски испитни рок 2013. године

Списак кандидата који су положили усмени део јавнобележничког испита у новембарском испитном року 2013. године.

Списак кандидата који су положили писмени део испита 2. новембра 2013(ВОРД) Величина: 0.02 MB
Списак кандидата који су положили писмени део испита 2. новембра 2013(ПДФ) Величина: 0.08 MB
Списак кандидата који су положили усмени део испита 14. новембра 2013(ВОРД) Величина: 0.03 MB

Октобарски испитни рок 2013. године

Списак кандидата који су положили усмени део јавнобележничког испита у октобарском испитном року 2013. године.

Списак кандидата који су положили усмени део испита 8. октобра 2013. Величина: 0.02 MB

Септембарски испитни рок 2013. године

Списак кандидата који су положили писмени део јавнобележничког испита у септембарском испитном року 2013. године.

Списак кандидата који су положили писмени део испита 28. септембра 2013. Величина: 0.03 MB

Јунски испитни рок 2013. године

Списак кандидата који су положили јавнобележнички испит у јунском испитном року 2013. године.

Јавнобележнички испит, јунски рок 2013. Величина: 0.03 MB

Јунски испитни рок 2013. године, писмени део

Списак кандидата који су положили писмени део јавнобележничког испита одржаног дана 01.06.2013. године.

Списак кандидата који су положили писмени део испита 01. јуна 2013. Величина: 0.02 MB

Априлски испитни рок 2013. године

Кандидати који су положили јавнобележнички испит у априлском испитном року 2013. године.

Јавнобележнички испит, априлски рок 2013. Величина: 0.03 MB

Резултати писменог дела испита за јавне бележнике одржаног 20. априла 2013.

Списак кандидата који су на писменом делу испита за јавне бележнике одржаног дана 20.04.2013. године испунили услов за полагање усменог дела испита.

Списак кандидата који су положили писмени део испита Величина: 0.02 MB