Модели јавнобележничких исправа

Овде можете пронаћи моделе јавнобележничких исправа и друго, у вези са јавнобележничком делатношћу, што улази у Програм за полагање јавнобележничког испита као други извори, на основу Правилника о допуни Правилника о јавнобележничком испиту

Модели јавнобележничких аката Величина: 0.13 MB
Модели јавнобележничких књига Величина: 0.11 MB
Модели јавнобележничких омота списа Величина: 0.05 MB
Модели јавнобележничких овера Величина: 0.05 MB
Модели јавнобележничких потврда и уверења Величина: 0.03 MB
Модел јавнобележничког пословника (Не улази у Програм за полагање јавнобележничког испита) Величина: 0.19 MB
Нацрт јавнобележничке тарифе (Не улази у Програм полагања јавнобележничког испита) Величина: 0.13 MB