Јавнобележнички испити са решењима

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у децембру 2023. године

Решење - тест Величина: 1.67 MB
Решење задатак Величина: 0.03 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у октобру 2023. године

Задатак Величина: 0.03 MB
Решење задатка Величина: 0.03 MB
Тест решења Величина: 0.01 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у мају 2023. године

Задатак Величина: 0.03 MB
Решење задатка Величина: 0.02 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у мају 2023. године

Тест решење Величина: 0.02 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у марту 2023. године

Јавнобележнички испит - решење задатка Величина: 0.07 MB
Решење теста Величина: 0.02 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у децембру 2022. године

Јавнобележнички испит, задатак и решење Величина: 0.31 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у октобру 2022. године

Јавнобележнички испит - задатак Величина: 0.01 MB
Јавнобележнички испит - тест Величина: 0.02 MB
Јавнобележнички испит - решење задатка Величина: 0.04 MB
Јавнобележнички испит - решење теста Величина: 0.02 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у мају 2022. године

Решење писменог задатка Величина: 0.03 MB
Решење теста Величина: 0.02 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у октобру 2021. године

Јавнобележнички испит, задатак и решење Величина: 0.03 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у марту 2021. године

Јавнобележнички испит, задатак и решење Величина: 0.04 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у децембру 2020. године

Јавнобележнички испит, задатак и решење Величина: 0.02 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у октобру 2020. године

Јавнобележнички испит, задатак 1 Величина: 0.02 MB
Јавнобележнички испит, задатак Величина: 0.02 MB
Јавнобележнички испит Величина: 0.03 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у октобру 2019. године

Јавнобележнички испит, задатак Величина: 0.02 MB
Јавнобележнички испит, задатак и решење Величина: 0.21 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у мају 2019. године

Јавнобележнички испит, тест Величина: 0.03 MB
Јавнобележнички испит, задатак Величина: 0.03 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у марту 2019. године

Јавнобележнички испит, задатак и тест Величина: 0.02 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у децембру 2018. године

Јавнобележнички испит - решење 1 Величина: 0.06 MB
Јавнобележнички испит - решење 2 Величина: 0.06 MB
Јавнобележнички испит - решење 3 Величина: 0.05 MB
Јавнобележнички испит - решење 4 Величина: 0.03 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у октобру 2018. године

Јавнобележнички испит - решење Величина: 0.02 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у мају 2018. године

Јавнобележнички испит - решење Величина: 0.05 MB

Овде можете преузети тест испита за јавне бележнике одржаног у марту 2018. године

Јавнобележнички испит - тест са решењима Величина: 0.03 MB

Овде можете преузети тест испита за јавне бележнике одржаног у октобру 2017. године

Јавнобележнички испит - тест са решењима Величина: 0.04 MB

Овде можете преузети тест испита за јавне бележнике одржаног у мају 2017. године

Јавнобележнички испит - тест са решењима Величина: 0.05 MB

Овде можете преузети тест испита за јавне бележнике одржаног у марту 2017. године

Јавнобележнички испит - тест са решењима Величина: 0.04 MB

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног у октобру 2016. године

Јавнобележнички испит - решење Величина: 0.04 MB

Овде можете преузети задатак и тест испита за јавне бележнике одржаног у октобру 2016. године

Јавнобележнички испит, задатак и тест Величина: 0.04 MB

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у јуну 2016. године

Јавнобележнички испит, решење, задатак и тест Величина: 0.08 MB

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у мају 2016. године

Јавнобележнички испит, решење, задатак и тест Величина: 0.08 MB

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у марту 2016. године.

Јавнобележнички испит, тест Величина: 0.04 MB
Јавнобележнички испит, решење Величина: 0.03 MB

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у децембру 2015. године.

Јавнобележнички испит, тест Величина: 0.03 MB

Октобар 2015. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у октобру 2015. године.

Јавнобележнички испит, тест Величина: 0.07 MB
Јавнобележнички испит, решење Величина: 0.07 MB

Март 2015. године

Јавнобележнички испит, решење Величина: 0.06 MB
Јавнобележнички испит, тест Величина: 0.08 MB

Децембар 2014. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у децембру 2014. године.

Јавнобележнички испит, тест, децембар 2014. године Величина: 0.08 MB
Јавнобележнички испит, решење, децембар 2014. године Величина: 0.07 MB

Новембар 2014. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у новембру 2014. године.

Јавнобележнички испит, тест, новембар 2014. године Величина: 0.06 MB
Јавнобележнички испит, решење, октобар 2014. године Величина: 0.06 MB

Октобар 2014. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у октобру 2014. године.

Јавнобележнички испит, тест, октобар 2014. године Величина: 0.08 MB
Јавнобележнички испит, решење, октобар 2014. године Величина: 0.06 MB

Јун 2014. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у јун 014. године.

Јавнобележнички испит, тест, јун 2014. године Величина: 0.11 MB
Јавнобележнички испит, решење, јун 2014. године Величина: 0.32 MB

Мај 2014. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у мају 014. године.

Јавнобележнички испит, тест, мај 2014. године Величина: 0.04 MB
Јавнобележнички испит, решење, мај 2014. године Величина: 0.03 MB

Април 2014. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у априлу  2014. године.

Јавнобележнички испит, тест, април 2014. године Величина: 0.04 MB
Јавнобележнички испит, решење, април 2014. године Величина: 0.03 MB

Март 2014. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у марту 2014. године.

Јавнобележнички испит, тест, март 2014. године Величина: 0.04 MB
Јавнобележнички испит, решење, март 2014. године Величина: 0.03 MB

Фебруар 2014. године

Овде можете преузети решење испита за јавне бележнике одржаног 08. фебруара 2014. године.

Јавнобележнички испит, решење, фебруар 2013. године Величина: 0.06 MB

Новембар 2013. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног 02. новембра 2013. године.

Јавнобележнички испит, тест, новембар 2013. године Величина: 0.07 MB
Јавнобележнички испит, решење, новембар 2013. године Величина: 0.07 MB

Септембар 2013. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног 28. септембра 2013. године.

Јавнобележнички испит, тест, септембар 2013. године Величина: 0.03 MB
Јавнобележнички испит, решење, септембар 2013. године Величина: 0.02 MB

Јун 2013. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у јуну 2013. године.

Јавнобележнички испит, тест, јун 2013. године Величина: 0.07 MB
Јавнобележнички испит, решење, јун 2013. године Величина: 0.06 MB

Април 2013. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног 20. априла 2013. године.

Јавнобележнички испит, тест, април 2013. године Величина: 0.05 MB
Јавнобележнички испит, решење, април 2013. године Величина: 0.05 MB

Септембар 2012. године

Овде можете преузети тест и решење испита за јавне бележнике одржаног у септембру 2012. године.

Јавнобележнички испит из септембра 2012. године. Величина: 0.03 MB
Решење јавнобележничког испита из септембра 2012. године. Величина: 0.08 MB