Унапређење медијације у привредним споровима у Републици Србији

У оквиру пројекта техничке сарадње у Србији “Србија – Медијација у привредним споровима (Фаза II): Компаративна студија”, чији је циљ промоција комерцијалне медијације, EBRD и IDLO, као и низ кључних експерата у области медијације израдили су студију „Компаративна студија законодавних и институционалних оквира и најбољих пракси у области медијације у привредним споровима, уз препоруке за Републику Србију”.

Главни циљ студије је анализа постојећих искустава и резултата остварених у медијацији у привредним споровима у Аустрији, Грчкој, Италији, Холандији, Турској, Сингапуру и земљама Западног Балкана (Хрватска, Словенија, Црна Гора, Македонија и Босна и Херцеговина), како би се на основу тога дале препоруке за развој медијације у области привредних спорова у Србији.

Планирано је да исход анализе буде пружање помоћи Привредном апелационом суду и Министарству правде у припреми адекватних препорука и решења као подршке реформи алтернативног решавања спорова у Србији, те подстицање на примену медијације као начина алтернативног решавања спорова у привредним споровима у Србији, чиме се смањује оптерећење и број заосталих предмета привредних судова, а нарочито корисника пројекта, па тако и трошкови и време потребни за решавање спорова странака.

У циљу остварења наведених исхода, ова студија биће представљена представницима правосудног система, Владе и приватног сектора како би се обезбедио форум за консултације између заинтересованих страна, и како би се оне информисале о релевантним дешавањима у области медијације у привредним споровима.

Текст студије „Компаративна студија законодавних и институционалних оквира и најбољих пракси у области медијације у привредним споровима, уз препоруке за Републику Србију” можете преузети овде.

Српска верзија Величина: 2.32 MB
Енглеска верзија Величина: 1.68 MB

Можете преузети PowerPoint презентације.

Српска верзија Величина: 0.55 MB
Енглеска верзија Величина: 0.55 MB