Европски дан правде – промоција медијације

Поводом Европског дана правде, који се обележава 25. октобра сваке године, широм Европе се организују догађаји за грађане, студенте и правнике у циљу приближавања правде грађанима, информисања о њиховим правима и промовисања рада правосуђа, кроз симулације суђења, информативне сесије, обуке и семинаре.

У циљу упознавања шире јавности о предностима алтернативног решавања спорова, поводом Европског дана правде, Министарство правде Републике Србије и Европска комисија за ефикасност правосуђа (СЕПЕЖ), позвали су судове у Републици Србији да организују Недељу медијације ради промоције алтернативних начина решавања спорова. У оквиру Недеље медијације, правосудне институције би требало да предузму активности ради информисања грађана о њиховим правима и олакшавања приступа правди.

У оквиру обележавања Недеље медијације, Привредни суд у БеоградуВиши суд у БеоградуПривредни апелациони суд у Београду

Апелациони суд у Београду, Министарство правде и Завод за интелектуалну својину ће на Дан Завода за интелектуалну својину, 15. новембра 2019. године, потписати Споразум о сарадњи у примени медијације у области интелектуалне својине. Том приликом ће се у просторијама Завода приредити пригодна свечаност уз присуство судија, медијатора и других заинтересованих лица. Споразум потписници закључују препознајући заједнички интерес да јачањем међусобне сарадње дају допринос широј примени медијације у области интелектуалне својине, између осталог, континуираним информисањем странака, адвоката и других релевантних страна о могућностима и предностима примене медијације у области интелектуалне својине и организовањем заједничких активности, као што су конференције, семинари, саветовања, стручни програми, дани отворених врата и инфо-сесије.

Поред тога, Други основни суд у Београду ће се укључити у промовисање медијације у оквиру обележавања Европског дана правде. У периоду од 21. октобра до 1. новембра 2019. године планирано је организовање више промотивних активности. Реч је о активностима које се иначе организују у оквиру рада Инфо-службе, али ће оне бити интензивније у овом периоду, док је планирано и предузимање нових активности. Отворена врата ће се организовати у периоду од 14 до 16 часова у судници у згради суда у Катанићевој 15. Сачињен је промотивни материјал који упознаје грађане и странке са медијацијом и њеним предностима. У оквиру Недеље медијације планирано је да се грађанима непосредно на шалтеру пријема након предаје тужбе преда рекламни материјал у вези са медијацијом и одредбама Закона о судским таксама које дају могућност да се судске таксе не плате уколико се постигне договор пре припремног рочишта односно првог рочишта за главну расправу. Исти материјал ће бити достављан приликом достављања тужбе на одговор туженом, како би се и он са овим упознао.

Такође, биће издвојено 200 медијабилних предмета у којима ће се странке позвати да приступе на први разговор са медијатором или да приступе медијацији.

У Другом основном суду у Београду је још од 2017. године формирана Инфо-служба за подршку алтернативним начинима решавања спорова. Инфо–служба свакодневно пружа информације и сва потребна обавештења о могућностима мирног решавања спорова, а пре свега о медијацији. Информације се пружају како странкама у судским поступцима тако и грађанима који немају судски спор.